Zašto srpski turisti nemaju pravo na zakonsku zaštitu, kao i potrošači u EU?

Zaštita potrošača u turizmu

Redakcija Portala Potrošač je 09. maja poslala pitanja Sektoru za turizam Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Imali smo pregršt pitanja vezano za Uredbu o zamenskom putovanju
Odgovor i dalje nismo dobili što ukazuje da je Ministarstvo trgovine stalo na stranu turističkih agencija i Jute, kao i da podržava svaku štetu koju može pretrpeti Republika Srbija zbog podnetih tužbi. Jako je čudno da pravna država podržava kršenje Zakona i Ustava koje je sama donela i da staje na jednu stranu.

Pismo prenosimo u celosti

Poštovani,

naš portal zanimaju odgovori na sledeća pitanja. S obzirom da je Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva donela uredbu potrebno je imati kompletnu sliku o istoj.

Stoga nas u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja zanimaju sledeće informacije:
1) Da li je ministarstvo imalo uvid u finansije svake od agencija pojedinačno i da li može da garantuje da su sva sredstva prebačena ino partnerima za sva putovanja do 31.12.2020. godine?
2) Zašto se roditeljima dece koja pohađaju osnovne i srednje škole nude zamenski vaučeri, kada se radi o pravnim licima u Srbiji? Takvi aranžmani nisu realizovani i novac mora biti vraćen za iste. Nas zanima zašto se novac ne vraća i zašto se odjednom pominju vaučeri?
3) Pojedini sugrađani su podigli potrošačke kredite ili su koristili kreditne kartice za plaćanje aranžmana. Njima se sada nude zamenski vaučeri, a oni su sa druge strane prinuđeni da plaćaju kredite i pripadajuću kamatu. Ko će ih za to obeštetiti jer besplatno kreditiraju turističke agencije?
4) Građani po navedenoj uredbi besplatno kreditiraju turističke agencije do 31.12.2021. godine. U slučaju da traže novac po isteku tog roka, zašto im se ne vraćaju sredstva uvećana za zakonsku kamatu zbog besplatnog kreditiranja turističkih agencija?
5) U članu 4. uredbe stoji da se uz vaučer izdaje i garancija putovanja za slučaj insolventnosti. Ko garantuje da ta garancija neće biti na iznos od 5 evra ili na iznos manji od mase svih uplaćenih osiguranja? Kako da putnik prihvati zamenski vaučer ukoliko nema polisu koja će pokriti vaučer u istom iznosu za slučaj nelikvidnosti?
6) Na koji način vi garantujete građanima Republike Srbije koji su uplatili putovanja do kraja ove godine da će za slučaj bankrota agencije dobiti sva uplaćena sredstva? Polise koje imaju agencije ne pokrivaju sve uplaćene aranžmane. To može dovesti do toga da građani mogu biti obmanuti, a da država ne garantuje finansijski povraćaj svih sredstava.
7) Evropska komisija je zatražila od svojih država članica da garantuju za vaučere. S obzirom da Uredba koju je donela Vlada to ne garantuje u potpunosti niti polise turističkih agencija, da li onda dolazimo do zaključka da građani osim što neće putovati još će biti prinuđeni da brinu,. da li će agencija bankrotirati do kraja decembra naredne godine?
8) Yuta je izdala saopštenje svojim članicama da će tražiti od nadležnih organa da agencije ne plaćaju poreze i doprinose(iako će dobiti minimalne zarade), da budu oslobođene obavezama prema finansijskim institucijama, kao i da ne budu u obavezi da drže obavezne depozite na tekućim računima na kraju meseca. Ova poslednja stavka je jako upitna s ozbirom na visinu polisa koje imaju. Ukoliko je mala polisa osiguranja od nesolventnosti plus ukoliko se ukine ova obavezna stavka dolazimo do zaključka da putnik nema nikakvu zaštitu. Pored toga što ih građani kreditiraju besplatno, izgleda da neće morati da plaćaju nijednu finansijsku obavezu. Što znači da će živeti dve godine na nečiji račun.
9) Osiguravajuća društva navode da polise osiguranja za slučaj nelikvidnosti ne važe zbog vanredne situacije. Šta se to u međuvremenu promenilo pa da iste važe u naredne dve godine, a da do sada nisu važile? U slučaju da agencije bankrotiraju to će se desiti zbog navedene situacije. Onda će se opet osiguravajuće kuće pozvati na to da zbog vanrednog stanja nije moguće aktivirati polise osiguranja.
10) Šta ministarstvo planira da uradi u slučaju da neki pojedinac ili udruženje podnese žalbu Ustavnom sudu i sud ospori uredbu? Ko će onda nadoknaditi štetu građanima i da li će pojedinci snositi moralnu odgovornost?

Udruženja potrošača Efektiva se detaljno pozabavilo ovom temom, kao i portal Mondo. Može se zaključiti da ministarstvo nije konsultovalo udruženja potrošača niti pravnike pri donošenju ovakve odluke. Njihove tekstove smo preneli na portalu Potrošač jer daju jasne smernice potrošačima da zaštite svoja prava.

S obzirom da je u pitanju ćutanje javne uprave dolazimo do situacije da će Republika Srbija našim novcem plaćati odštete zbog podnetih tužbi, što i nije prvi put u modernoj srpskoj istoriji. Ministarstvo je izbeglo da napravi dogovor sa agencijama i sa udruženjima potrošača, a prvenstveno pravnicima.
Stoga Republika Srbija ovakvom merom ne može imati pozitivnu ocenu za otvaranje poglavalja 28. koje se odnosi na zaštitu potrošača.

Ovakvom odlukom će biti direktno oštećen budžet Republike Srbije, a prvenstveno turističke agencije čije će usluge građani maksimalno izbegavati. Digitalizacija će samo ubrzati njihov nestanak. Onda će biti kasno za bilo kakav dogovor i spašavanje agencija.

Sve potrošače kojima je potrebna pomoć oko otkazivanja aranžmana pozivamo da pročitaju detaljno upustvo na sajtu Udruženja potrošača Efektiva.

Redakcija portala Potrošač
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights