Zašto neakreditovane laboratorije vrše kontrolu obuće, odeće i sportske opreme?

Zašto neakreditovane laboratorije vrše pregled garderobe, obuće i sportske opreme?

Portal Potrošač dobija upite potrošača preko kontakt forme vezano za odbijene reklamacije na kvalitet obuće i odeće. Najveći procenat žalbi ulaže se na kvalitet obuće.
Trgovci odbijaju reklamacije sa već poznatim frazama „nepravilno nošenje obuće„, „korišćeno u vlažnoj sredini„,…

Problem je što potrošači nisu obavešteni pri kupovini šta je to pravilno korišćenje obuće i takođe se susreću sa netačnom ili nedovoljno detaljnom deklaracijom. Obuća na primer bude reklamirana kao nepropusna, a na samoj deklaraciji piše da je za suvo vreme. Tom praksom se potrošač dovodi u zabludu.

Obratili smo se pisanim putem Ministarstvu trgovine i zamolili da novi ministar ili ministarka zatraže da se zakon dopuni i da se stane na kraj ovoj nepoštenoj poslovnoj praksi.
Dopis prenosimo u celosti.

Poštovani,

Portalu Potrošač obraćaju se potrošači u velikom broju jer im trgovci i dalje odbijaju reklamacije na kvalitet obuće.

1. Potrošači i dalje nisu upoznati sa procedurom vezanom za medijaciju u slučaju da nisu zadovoljni odgovorom trgovca. Smatramo da Ministarstvo trgovine treba da pokrene javnu kampanju i da u medijima informiše potrošače o njihovim pravima. Medijacija je dobro rešenje, ali nije svrsishodno ukoliko potrošači nisu informisani o svojim pravima.
2. Sporan je i momenat u kome neakreditovane laboratorije vrše pregled reklamirane obuće. Sa jedne strane imamo istu laboratoriju koja vrši proveru uvoznih deklaracija i vrši proveru reklamirane obuće. Sa druge strane imamo laboratorije koje nisu akreditovane za proveru kvaliteta i pritom navode da ih nije akreditovalo Akreditaciono telo Srbije. To je obmanjujuća praksa.
U izveštajima se samo navodi da je obuća pregledana, a da se pritom ne prilažu dokazi na koji način je vršena kontrola i bez ikakve foto dokumentacije. Koriste se šture fraze kao što su „nepravilno korišćenje“, „korišćeno u vlažnoj sredini“,…

Potrošači od samih trgovaca ne dobijaju informaciju i upustvo kako se patika pravilno koristi. Tako da je objašnjenje o nepravilnom korišćenju vrlo upitno.

Zakon o zaštiti potrošača je pretrpeo skoru izmenu, ali nije navedeno da samo i isključivo akreditovana laboratorija od strane ATS može vršiti proveru i da je njeno mišljenje za trgovca obavezujuće u slučaju da potvrdno odgovori na prigovor potrošača.

Smatramo da se nastavlja nepoštena trgovačka i obmanjujuća praksa od strane trgovaca i da Ministarstvo trgovine treba da reaguje dopunom Zakona o zaštiti potrošača. Ovakva praksa može biti sporna zbog Poglavlja koje se tiče zaštite potrošača pri pristupu EU.

Nadamo se da će novi ministar ili ministarka pokrenuti proceduru da se Zakon o zaštiti potrošača ponovo dopuni i da se dodaju nove stavke koje će zahtevati sami potrošači i udruženja potrošača.

Ministarstvo trgovine i turizma nam je poslalo detaljan odgovor na naš dopis.
Odgovor prenosimo u celosti.

Poštovani,

Obratili ste se kabinetu ministra trgovine, turizma i telekomunikacija dopisom pod nazivom Zašto neakreditovane laboratorije vrše pregled obuće, u kojem navodte svoja zapažanja o reklamacijama potrošača na obuću, o institutu vansudskog rešavanja potrošačkih sporova i o laboratorijama koje vrše pregled obuće.

Imajući u vidu postavljena pitanja, sa aspekta delokruga nadležnosti ovog organa, saglasno odredbi člana 79. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 – dr. zakon, 47/2018), obaveštavamo Vas o sledećem.

Saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru i s tim u vezi potrošač mu se obraća, to jest podnosi reklamciju kada je kupljena roba nesaobrazna ugovoru. Zakon obavezuje prodavca da rešava reklamaciju na robu i obavesti potrošača o odluci koju je doneo u vezi sa reklamacijom, ali ne propisuje način na koji će da donese odluku. Takođe, nije ni propisano da se prilažu dokazi kako je vršena kontrola obuće, niti fotografije i sl. Ukazujemo da u postupku rešavanja reklamacije na robu komunikacija se odvija između prodavca robe i potrošača, te je sporno svako dostavljanje mišljenja laboratorije ili pozivanje na mišljenje laboratorije, bilo ona akreditovana ili ne, jer to predstavlja nepoštenu poslovnu praksu, budući da kod prosečnog potrošača može da izazove obmanjujući utisak da nema osnova da iskoristi svoje zakonsko pravo, na primer da podnese tužbu sudu ili da traži pokretanje postupka postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora. Dodajemo da zakon ne zabranjuje da prodavac koristi usluge instituta ili laboratorija koje mu svojim mišljenjima pomažu da odluči, ali u rešavanju reklamacije prodavac ne sme da obmanjuje potrošače u pogledu njihovih prava.

Što se tiče vansudskog rešavanja potrošačkog spora, Zakonom o zaštiti potrošača uređeno je da je obavezno učešće trgovca u postupku, te da je trgovac dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, sve pod pretnjom prekršajne odgovornosti. Takođe, ovaj zakon propisuje da ukoliko prodavac odbije reklamaciju, ima obavezu da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem, čime potrošači dobijaju neophodne informacije u vezi sa ovim načinom rešavanja spora. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je kreiralo Informacioni sistem (ADR platforma), kako bi potrošačima omogućilo elektronskim putem, u 4 jednostavna koraka, da pokrenu potrošački spor. Nakon što potrošač uredno popuni predlog na ovoj način i odluči se da li spor želi da vodi elektronskim putem ili neposredno, ovo ministarstvo će predmet dodeliti nekom od tela za vansudsko rešavanje potrošačkih upisanom u Listu tela koje vodi ovo ministarstvo, a koje ima ulogu posrednika između potrošača i trgovca, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Pokretanje postupka za vansudsko rešavanje potrošačkog spora moguće je i dostavljanjem predloga Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača neposredno putem pošte. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija kontinuirano radi na informisanju i obaveštavanju potrošača o svim pravima i obavezama koje proizilaze iz Zakona o zaštiti potrošača, kako putem neposredne komunikacije sa potrošačima tako i putem internet stranice www.zastitapotrosaca.gov.rs. Značajna je i uloga udruženja za zaštitu potrošača, koja u slučaju kada ne uspeju da reše potrošački problem, potrošače upoznaju sa mogućnošću vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Treba istaći i aktivnosti Sektora tržišne inspekcije kroz službene savetodavne posete kod trgovaca, kojih je u ovoj godini bilo 507 i tokom kojih su trgovcima objašnjene obaveze vezane za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Prema aktuelnim propisima, obaveze privrednih subjekata prilikom stavljanja, odnosno isporuke obuće na tržište Republike Srbije, regulisane su Pravilnikom o označavanju obuće („Sl. glasnik RS“ 1/14) koji nalaže u čl. 6. i 7. označavanje svih glavnih delova obuće i sastav materijala piktogramima ili tekstualno. Takođe, prema čl. 9 tog propisa, obuću koja se isporučuje na tržište moraju da prate dodatne pisane informacije kao što su veličina obuće, naziv i sedište proizvođača kao i uvoznika za obuću iz uvoza, namenska upotreba obuće (kućna obuća, obuća za suvo vreme, obuća za kišu, sportska obuća i dr.), održavanje obuće i način izrade obuće (prošivena, lepljena, vulkanizovana obuća i dr).

Ovim propisom koj je preuzet iz zakonodavstva EU nije regulisan kvalitet obuće, a proizvođač može, ali nije u obavezi, da koristi standarde iz te oblasti. Laboratorije, na zahtev proizvođača, odnosno uvoznika, utvrđuju ispunjenost zahteva Pravilnika vizuelnim pregledom označavanja na dostavljenim uzorcima proizvoda i na osnovu kvantitativnih kontrolisanja po pojedinim standardima npr. za ispitivanje tekstila, kože. Za pojedine metode ispitivanja su akreditovane dok za druge nisu, a što propis i ne zahteva. Predlagač propisa u ovoj oblasti je Ministarstvo privrede Republike Srbije, tako da sva pitanja u vezi sa akreditacijom laboratorija možete njima da uputite.

Na osnovu dostavljenih odgovora Ministarstva trgovine uputili smo dopis Ministarstvu privrede kao predlog za rešavanje ovog problema. Smatramo da je potrebna samo dobra volja da se ovo pitanje konačno reši i da građani kupuju proverenu i kvalitetnu odeću i garderobu. Nema razloga da Republika Srbija zemlja u koju će se uvoziti nekvalitetna garderoba i obuća.

Portal Potrošač
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights