Zašto NBS ne reaguje na prekide u pružanju usluga od strane banaka?

Zašto NBS ne reaguje zbog prekida u radu poslovnih banaka

Portal Potrošač dopisom je uputio pitanja Narodnoj banci Srbije, kao i Ministarstvu finansija zbog učestalih prekida u pružanju digitalnih usluga od strane poslovnih banaka.

Banka koja ubedljivo vodi u tim prekidima jeste banka Inteza. Za njom sledi Mobi banka, a skoro joj se pridružila i OTP banka koja je integrisala Vojvođansku banku uz bolne promene za svoje korisnike.

OTP banka je nespremno dočekala integraciju servisa, ali je vrlo ažurno povećala tarife za pružanje usluga. 03. septembra dogodio se problem u radu sistema OTP banke i korisnicima su skidane duple provizije za održavanje tekućih računa. Na sajtu nije bilo nikakve informacije, a ista se nije mogla saznati ni na govornom automatu u samom korisničkom servisu. S obzirom da korisnici plaćaju ionako preskupe pakete tekućih računa, banka je bila u obavezi da ih obavesti o prekidu, što nije učinjeno.

Par nedelja pre tog prekida Mobi banka je imala višednevni prekid u radu svih servisa. Korisnici su naravno obavešteni tek nakon par dana. Banka nije davala obaveštenja preko govornog automata, niti slanjem SMS poruka. Na sajtu nije bilo moguće pronaći bilo kakvu informaciju. 07. oktobra se dogodio ponovni prekid u radu servisa Mobi banke, ali korisnici nisu obavešteni niti je postavljeno obaveštenje na sajtu Mobi banke.

Uputili smo dopis OTP banci, NBS i Ministarstvu finansija. Odgovor je jedino pristigao od direktorke za komunikacije u OTP banci.

Ukazujemo da je u pitanju operativni propust koji je uočen odmah ujutru 03.09.2021. i otklonjen u toku dana, te je izvršena korekcija iznosa za koji je drugi put zadužen platni račun, što klijenti mogu proveriti uvidom u svoj tekući račun. 

Važno je da znate da smo naše klijente informisali obaveštenjem na sajtu Banke da su platni računi fizičkih lica zaduženi dva puta za dospele obaveze u kasnim večernjim časovima dana 02.09.2021.

Želimo da vam se zahvalimo na razumevanju i strpljenju.

Član 13. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga glasi

Pravo na obaveštavanje 

Korisnik ima pravo da od davaoca finansijske usluge, u pismenoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, bez naknade dobije informacije, podatke i instrukcije koji su u vezi s njegovim ugovornim odnosom s davaocem, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom.

Banke svesno izbegavaju da obaveštavaju korisnike na vreme o bilo kakvom prekidu na mreži čime nanose finansijsku štetu korisnicima finansijskih usluga. Posebnu štetu nanose mobilne banke kao što je Mobi banka jer ona ima samo jednu poslovnicu. Svakim prekidom korisnici su sprečeni da koriste usluge banke, a da im se pritom naplaćuje puna cena usluge. Sa druge strane Narodna banka ne primenjuje član 50., a zbog kršenja člana 13. i da kažnjava banke novčanom kaznom od 80.000 do 1.000.000 jer ne obaveštavaju blagovremeno korisnike o prekidu rada servisa banke.

Nadamo se da će Ministarstvo finansija inicirati izmenu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i NBS oduzeti deo nadležnosti i prebaciti na sektor Tržišne inspekcije. Za pojedine odredbe kao što je blagovremeno obaveštavanje korisnika posao može da radi i Tržišna inspekcija koja bi izricala kazne.

Portal Potrošač

Foto: Pexels
Izvor: Mobi banka, OTP banka, Banka Inteza, Paragraf.rs

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights