Zamenski vaučeri kao prevara građana Republike Srbije

Zamenski vaučeri kao prevara građana Republike Srbije

Nakon što je najavljena informacija da će građanima biti „zakonski“ dodeljeni zamenski vaučeri uz protivzakonitu i protivustavnu Uredbu, naša redakcija je poslala pitanja Ministarstvu trgovine. Odgovor nismo ni dobili jer je samo ministarstvo, kao i bivši ministar znao da će zakon biti prekršen u korist turističkih agencija.

Kao i svi građani Republike Srbije znali smo da se sprema bankrot agencija, ali da je najveći problem u celoj priči pokrivanje vaučera osiguranjem ili nekim drugom vrstom garancije. Republika Srbija nije kao zemlje EU osigurala vaučere za slučaj bankrota turističkih agencija, čime je stavila građane u nezavidan položaj. Time je vlasnicima agencija i pojedinim licima obezbeđena brza zarada i besplatno kreditiranje, a potrošači su ostali bez svog zakonski stečenog novca. Tim potezom država je zloupotrebila i Zakon o obligacionim odnosima stavivši jednu stranu u nepovoljan položaj.

Pitanja su poslata 09. maja 2020. godine.

1) Da li je ministarstvo imalo uvid u finansije svake od agencija pojedinačno i da li može da garantuje da su sva sredstva prebačena ino partnerima za sva putovanja do 31.12.2020. godine?
2) Zašto se roditeljima dece koja pohađaju osnovne i srednje škole nude zamenski vaučeri, kada se radi o pravnim licima u Srbiji? Takvi aranžmani nisu realizovani i novac mora biti vraćen za iste. Nas zanima zašto se novac ne vraća i zašto se odjednom pominju vaučeri?
3) Pojedini sugrađani su podigli potrošačke kredite ili su koristili kreditne kartice za plaćanje aranžmana. Njima se sada nude zamenski vaučeri, a oni su sa druge strane prinuđeni da plaćaju kredite i pripadajuću kamatu. Ko će ih za to obeštetiti jer besplatno kreditiraju turističke agencije?
4) Građani po navedenoj uredbi besplatno kreditiraju turističke agencije do 31.12.2021. godine. U slučaju da traže novac po isteku tog roka, zašto im se ne vraćaju sredstva uvećana za zakonsku kamatu zbog besplatnog kreditiranja turističkih agencija?
5) U članu 4. uredbe stoji da se uz vaučer izdaje i garancija putovanja za slučaj insolventnosti. Ko garantuje da ta garancija neće biti na iznos od 5 evra ili na iznos manji od mase svih uplaćenih osiguranja? Kako da putnik prihvati zamenski vaučer ukoliko nema polisu koja će pokriti vaučer u istom iznosu za slučaj nelikvidnosti?
6) Na koji način vi garantujete građanima Republike Srbije koji su uplatili putovanja do kraja ove godine da će za slučaj bankrota agencije dobiti sva uplaćena sredstva? Polise koje imaju agencije ne pokrivaju sve uplaćene aranžmane. To može dovesti do toga da građani mogu biti obmanuti, a da država ne garantuje finansijski povraćaj svih sredstava.
7) Evropska komisija je zatražila od svojih država članica da garantuju za vaučere. S obzirom da Uredba koju je donela Vlada to ne garantuje u potpunosti niti polise turističkih agencija, da li onda dolazimo do zaključka da građani osim što neće putovati još će biti prinuđeni da brinu,. da li će agencija bankrotirati do kraja decembra naredne godine?
8) Yuta je izdala saopštenje svojim članicama da će tražiti od nadležnih organa da agencije ne plaćaju poreze i doprinose(iako će dobiti minimalne zarade), da budu oslobođene obavezama prema finansijskim institucijama, kao i da ne budu u obavezi da drže obavezne depozite na tekućim računima na kraju meseca. Ova poslednja stavka je jako upitna s ozbirom na visinu polisa koje imaju. Ukoliko je mala polisa osiguranja od nesolventnosti plus ukoliko se ukine ova obavezna stavka dolazimo do zaključka da putnik nema nikakvu zaštitu. Pored toga što ih građani kreditiraju besplatno, izgleda da neće morati da plaćaju nijednu finansijsku obavezu. Što znači da će živeti dve godine na nečiji račun.
9) Osiguravajuća društva navode da polise osiguranja za slučaj nelikvidnosti ne važe zbog vanredne situacije. Šta se to u međuvremenu promenilo pa da iste važe u naredne dve godine, a da do sada nisu važile? U slučaju da agencije bankrotiraju to će se desiti zbog navedene situacije. Onda će se opet osiguravajuće kuće pozvati na to da zbog vanrednog stanja nije moguće aktivirati polise osiguranja.
10) Šta ministarstvo planira da uradi u slučaju da neki pojedinac ili udruženje podnese žalbu Ustavnom sudu i sud ospori uredbu? Ko će onda nadoknaditi štetu građanima i da li će pojedinci snositi moralnu odgovornost?

Udruženja potrošača Efektiva se detaljno pozabavilo ovom temom, kao i portal Mondo. Može se zaključiti da ministarstvo nije konsultovalo udruženja potrošača niti pravnike pri donošenju ovakve odluke. Njihove tekstove smo preneli na portalu Potrošač jer daju jasne smernice potrošačima da zaštite svoja prava.

Nova ministarka je stupila na dužnost i ima zadatak da rešava nagomilane probleme svog prethodnika koji nije ništa uradio u korist potrošača. Ministarstvo za sada nije uspešno u tome da agencijama pomogne sa polisama osiguranja za naredni period.

Ovakvo neozbiljno ponašanje države prema građanima i potrošačima može dovesti do masovnih utuženja od strane građana. To neće plaćati ni čelnici Vlade, ni bivši ministar, kao ni nadležni u Ministarstvu trgovine. To ćemo plaćati svi mi jer kao i uvek nemamo političare koji će iz svog džepa plaćati svoju nesposobnost. Zato svaka loša odluka lošeg političara biva pokrivena iz džepa građana.

Pozivamo sve građane koji su ispunili zakonske uslove za otkaz putovanja, a da pritom nisu preuzeli zamenske vaučere da se obrate Udruženju Efektiva radi pokretanja sudskih sporova protiv turističkih agencija. Građani treba da zaštite svoje pravo na sudu, kad država ne želi da štiti i garantuje Ustavom zagarantovana ljudska prava.

Portal Potrošač
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights