Wiener Linien – primer uspešnog transportnog preduzeća

Foto: Robert Peres

S obzirom na probleme sa kojima se susreće javno gradsko preduzeće GSP Beograd, želeli smo da saznamo na koji način posluje bečko transportno preduzeće Wiener Linien. Zanimalo nas je da li pokriva sve troškove poslovanja iz prihoda preduzeća, na koji način vrši naplatu karata i kakav je razvoj samog preduzeća.

Od kompanije Wiener Linien dobili smo odgovore na sledeća pitanja:

 • Koliko košta godišnja karta za đake osnovnih i srednjih škola ili je besplatna?

Top – Jugendticket za učenike i praktikante do navršene 24 godine košta 70 evra po školskoj godini. Karta uključuje i državne praznike od septembra do avgusta.

 • Zanima nas da li je godišnja karta za penzionere besplatna, a ukoliko nije koliko iznosi cena godišnje karte?

Osobe od 63 godine plaćaju sniženu cenu karte za jednu vožnju od  1,50 evra(180 din) (puna cena karte iznosi 2.4 evra –280 din). Takođe plaćaju sniženu cenu godišnje karte koja iznosi 235,00 evra(28.000 din). Godišnja karta košta oko 365 evra što je oko 43.000 dinara. Penzioneri ostvaruju oko 35% popusta na godišnju cenu karte.

 • Da li i ostale socijalne grupe ostvaruju neki popust? Da li imaju besplatan prevoz ili je i njihova cena karte umanjena?

Deca do 6 godina starosti putuju besplatno. Deca do 15 godina starosti putuju besplatno nedeljom, državnim praznicima i tokom školskog raspusta. U preostalim danima deca izmešu 6 i 15 godina starosti , vojna lica i osobe koje poseduju legitimaciju „Mobile Pass“ od strane grada Beča plaćaju cenu pojedinačne karte od 1,2 evra (140 dinara).

 • Kakva se cenovna politika primenjuje za studente? Koliki je iznos karte za studente i da li je cena snižena? Da li su studenti u obavezi unapred kupe semestralnu kartu da bi upisali semestar na Bečkom Univerzitetu?

Studenti koji studiraju na nekom od bečkih fakulteta i imaju prebivalište u Beču plaćaju 75 evra (8.800 din) za semestralnu kartu (ukoliko se plaća online onda je cena 78 evra). Semestralne karte su važeće od septembra do januara i od februara do juna. U julu i avgustu plaćaju mesečne karte od 29,5 evra ili 3500 dinara.

Regularna cena karte za odrasle iznosi 365 evra (puna cena karte) što iznosi oko 43.000 što je oko 118 dinara po danu.

Foto: Johannes Zinner
 • Na koji način vaša kompanija kontroliše karte? Da li kontrolišete karte unutar samih vozila ili na metro stanicama između samih stajališta?

Karte se kontrolišu u samim vozilima kao i na stanicama metroa između samih linija metroa.

Foto: Johannes Zinner
 • Kada smo bili u poseti Beču posedovali smo Wiener Linien mobilnu aplikaciju i za sve vreme nam niko nije tražio da pokažemo kartu na uvid.

Svakoga dana, više od 100 inspektora kompanije Wiener Linien naizmenično vrši proveru u celoj putnoj mreži. Prošle godine, dobrih 5.7 miliona putnika je prošlo kroz sistem provere karata. Od ovog broja, samo 1.9% putnika nije posedovalo važeću putnu ispravu/kartu. Procenat putnika koji ne plaćaju kartu  je ostao na niskom nivou na manje od 2 u 2018. godini (u 2017. godini je iznosio 1.8%).

Da bi uporedili podatke: u 2009. godini, procenat je iznosio 3.3%. Od januara 2018, ljudi koji ne kupuju karte za vožnju u javnom prevozu, moraju da plate kaznu od 105,00 evra (14.400 din). Ukoliko se plati u periodu od dve nedelje od dana pisanja kazne iznos se povećava na 115 evra (13.500 din) . U slučaju da se plaćanje prolongira na period duži od dve nedelje iznos kazne se povećava na 145 evra (17.000 din).

Da bi se izvršilo poređenje u međunarodnom okviru, Beč ima jako mali broj putnika koji se voze bez kupljene karte. Hamburg na primer  ima procenat od 4.5%, a Berlin dobrih 3% putnika koji ne plaćaju kartu. U Parizu je taj procenat oko 5%, a u Frankfurtu čak 6%.

Konstantne investicije u transportnu mrežu i  uporedivi odnos cene i performansi širom Evrope znači da se skoro svi putnici u Beču putuju sa važećom kartom.

 • U slučaju da putnik nema kartu, da li zaposleni ima pravo da ga identifikuje i da li kontrolori mogu da pozovu policiju? Koja se procedura primenjuje u tom slučaju?

Ukoliko se desi takva situacija kontrolori mogu da pozovu policiju.

Foto: Manfred Helmer

Putnici kao i vozači su pohvalili nove tramvaje.

 • Kako ste odlučili da koristite ovaj tip tramvaja?

Odluka je napravljena jer je Bombardier pobedio na našem javnom tenderu za tržište EU (European-wide public tender).

Foto: Manfred Helmer
 • Na koji način vaša kompanija uspeva da obezbedi metro prevoz na svakih 5 minuta u špicu?

Tokom školskih dana u špicu, intervali su još kraći (na 3 minuta). Po pravilu, trudimo se da ti intervali podese tako da odgovaraju tim udarnim satima. Dodatno, polu-automatskom železnicom se upravlja iz komandnog centra, vodeći računa da intervali budu tačni. Naši vozači su u obavezi da se brinu o aktivnostima u samoj stanici.

Foto: Manfred Helmer
 • Primetili smo da tramvaji uvek saobraćaju na vreme. Koji sistem koristite da obezbedite da saobraćaju na vreme i na koji način obaveštavate putnike o kašnjenju vozila/gužvi u saobraćaju?

Naš kontrolni centar za podzemnu železnicu, kao i kontrolni centar za tramvaje i autobuse su zaduženi da osiguraju tačan i bezbedan javni prevoz. Preduzeće Wiener Linien nastavlja sa ulaganjem u tehnologiju, infrastrukturu i obučeno osoblje da obezbedi najbolju moguću efikasnost gradskog prevoza.

Foto: Raimund Appel
 • Uočili smo i da na svakom stajalištu imate displeje. Koliko imate displeja i koliko vam je vremena trebalo da ih sve postavite?

Više od 900 displeja je postavljeno na autobuska i tramvajska stajališta. Njima upravlja kompjuterski sistem za operacije u kompaniji Wiener Linien. Automatski sistem unutar svakog autobusa i tramvaja  šalje podatke o lokaciji centralnom serveru koji kalkuliše vreme koje je potrebno vozilu da dođe do svake pojedinačne stanice. Prvi displej je instaliran u 2000. godini.

 • Zanima nas da li vaša kompanija ostvaruje dovoljan nivo prihoda da bi samostalno funkcionisala ili deo dotacija dobijate od gradske uprave grada Beča?

Oko 70% troškova kompanija pokriva iz redovnog poslovanja (najviše kroz prodaju karata i dodatne marketinške aktivnosti) i oko 30% operativnih troškova (2019: 435 miliona evra) pokriva gradska uprava.

Zahvaljujemo se kompaniji Wiener Linien na dostavljenim podacima kao i gradonačelniku Beča gospodinu Dr. Michaelu Ludwigu koji je pružio podršku u davanju odgovora na naša pitanja.

Fotografije: bildstrecke
#WienerLinien
Izvor: Press služba kompanije Wiener Linien
Kurs evra je računat po srednjem kursu NBS
Preuzimanje teksta ili delova teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights