Uporedni prikaz bankarskih tarifa za 2023. godinu

Uporedni prikaz tarifa po bankama za 2024. godinu

Nakon što smo u 2023. godinu ušli sa uporednim cenovnikom za tarife naknada za sve banke, odlučili smo da opet uradimo uporedni prikaz na kraju 2023. godine. Tako ćemo raditi za svaku narednu godinu.

U nastavku je tabela sa uporednim prikazom za banke, a ispod tabele je urađena detaljna analiza bankarskih tarifa.
* Napominjemo da smo se odlučili za pakete koji omogućavaju besplatne ili približno jeftine naloge za plaćanje, besplatan devizni račun, debitnu karticu (Master Card / Visa) i što povoljnije podizanje novca na bankomatu druge banke.
* Klikom na naziv banke se otvara tarifnik banke.

BankaPaket tekućeg računaDinarski račun - RSDDevizni račun - EURNalog za plaćanjeSMS obaveštenjePodizanje novca na bankomatu druge banke - Debitna karticaPIN ZamenaPlaćanje na POS terminalu u inostranstvu - Debitna kartica
Mobi banka5+ Progresiv400
*0 dinara uz prenos zarade
000000
AIK bankaStart tekući račun270015 din nalog,
15 din instant nalog
0150 min, 2%01.5%
Eurobank DirektnaEuro plata Premija340000200 min , 2%5001.5%
Poštanska štedionicaRačun Plus1750500100 min, 2%00
Erste bankaDinarski tekući račun230
*12 meseci bez održavanja Promocija
015 din min, 0.25% od transakcije0200 min , 2%150
Halk bankSilver tekući račun 290019 din min, 0.5% od transakcije,
*Prve tri transakcije besplatne
0100 min, 1%01%
NLB KomercijalnaKombank Aktiv410015 din nalog,
15 din instant nalog
0150 min, 1%1000
UniCredit bankaPaket račun Gold395020 din nalog,
20 din instant nalog
0170 min, 1%9000
Banca IntesaIntesa Hit 475015 din nalog,
15 din instant nalog
0150 min, 2%750
ProCredit BankTotal paket račun595020 din nalog,
200 din instant nalog,
*Prvih 10 transakcija bez provizije
0130 min, 2%
*Prvih 5 podizanja besplatno na bankomatima drugih banaka
01%
Addiko BankZlatni paket600050 din nalog,
50 din instant nalog
*Prve 3 transakcije bez provizije
0240 min, 2%,
*Prva 2 podizanja besplatno na bankomatima drugih banaka
00
OTP bankaPrestiž paket595
*50 ili 100% popust na paket uz određenu mesečnu potrošnju Promocija
009 din nalog,
09 din instant nalog
0225 min , 1.95%00
Raiffeisen BankMože ekstra39000100
Dodatni SMS servis za transakcije u zemlji
210 min , 2%01% po prodajnom kursu banke
Alta bankaPlatni račun za prijem zarade280020 din nalog,
20 din instant nalog
0200 min , 2.25%00
API BankPremium paket350020 din nalog min, 0.2% od transakcije;
20 din instant nalog min,0.2% od transakcije.
0100 min, 1%,
*Prva 3 podizanja besplatno na bankomatima drugih banaka
6001.05%


Uporedili smo promenu cena za pojedine banke. Bitno je naglasiti da se Komercijalna banka integrisala sa NLB bankom. Takođe ove godine u obzir uzimamo API banku i Alta banku po prvi put.
Mobi banka je sa primaoce zarada snizila održavanje za 100% na nula dinara.
Poštanska štedionica je snizila cenu paketa za 70% za Račun plus na 175 dinara.
Erste banka je snizila cenu paketa za 21% na 230 dinara.
Halk bank je pojeftinila za 2% na 290 dinara.
Aik banka je podigla cenu paketa za 8% na 270 dinara.
Sve ostale banke su zadržale istu cenu paketa.

Pojedine banke korisnicima naplaćuju preko 200 dinara za podizanje novca na bankomatu, što predstavlja nesrazmerno opterećenje za korisnika.
Spisak banaka koje naplaćuju velike provizije za podizanje novca:
Addiko banka 240 dinara, OTP Banka 225 dinara, Raiffeisen banka 210 dinara, Alta banka 200 dinara, Eurobank Direktna 200 dinara, Erste banka 200 dinara.

Raiffeisen banka jedina od svih banaka u paketu tekućeg računa zahteva doplatu od 100 dinara za SMS servis, što je besmisleno. Klijent banke bi trebalo da ima uključen SMS servis za informacije o prilivima, odlivima po računu, kao i transakcijama po debitnim/kreditnim karticama.
Osnovni SMS servis Raiffeisen banke uključuje sledeće informacije:
Uplata zarade/penzije, priliv iz inostranstva, korišćenje kartice u inostranstvu, ulazak u nedozvoljeni minus.
Korisnicima u Republici Srbiji koji prvenstveno koriste paket za prijem zarade/penzije sms poruke o korišćenju kartice u inostranstvu ne predstavlja prioritet. Većina korisnika ne putuje u inostranstvo, tako da im banka u paketu naplaćuje nefunkcionalnu i nepotrebnu uslugu. Sa druge strane im banka zahteva doplatu za SMS servis da bi dobijale informacije o potrošnji u Republici Srbiji.

Banke koje naplaćuju proviziju za plaćanje debitnim karticama u inostranstvu:
Aik bank 1.5%, Eurobank Direktna 1.5%, API bank 1.05%, Halk bank 1%, ProCredit banka 1%, Raiffeisen banka 1% po prodajnom kursu banke,.
Ukoliko često putujete u inostranstvo ne preporučujemo da otvarate paket tekući račun u navedenim bankama.

Banke koje naplaćuju proviziju u određenom proentu od iznosa naloga za plaćanje:
Halk bank 0.5%
, API Bank 0.2%, Erste banka 0.25%.

Banke koje naplaćuju promenu PIN-a u nerealnom iznosu:
ProCredit banka 900 dinara, API Bank 600 dinara, Eurobank Direktna 600 dinara.

Malo nas je začudilo da Poštanska štedionica kao banka sa državnim kapitalom naplaćuje nalog za prenos 50 dinara, kao i Addiko banka. To je veliko opterećenje za korisnika koji plaća to što radi posao banke.

Banke koje imaju jasan i jednostavan cenovnik/tarifu naknada:
Mobi banka, Aik banka, Eurobank Direktna, NLB Komercijalna, Banca Intesa, Addiko Bank, OTP Banka (cenovnik još treba pojednostavniti), Raiffeisen Bank, API bank.

Pojedine banke imaju vrlo kompleksne i nejasne cenovnike:
Poštanska štedionica (previše različitih dokumenata), Erste banka (cenovnik je prekomplikovan i pojedine stranice su okrenute naopačke), Halk Bank (previše cenovnika), UniCredit Bank (prekomplikovan tarifnik podeljen u dva dela), ProCredit Bank (usluge su podeljene u više različitih fajlova), Alta banka (deo sa tarifama je amaterski urađen).

Slobodan zaključak je da OTP banka ima najskuplje održavanje računa od 595 dinara, za koje korisnik ne dobija nikakav benefit. Pored toga korisnik plaća 9 dinara za svaku pojedinačnu transakciju, kao i proviziju od 225 dinara za podizanje novca na bankomatima drugih banaka. Jedini benefit jeste da korisnik ima određenu mesečnu potrošnju po kartici da bi mu održavanje računa bilo umanjeno za 50 ili 100%. Takvo uslovljavanje korisnika je nepotrebno, a i u pitanju je promo akcija koja nije trajna.

Addiko banka ima održavanje računa od 600 dinara, samo što uz isti se dobijaju prve tri transakcije besplatno i dva podizanja na bankomatima drugih banaka takođe bez provizije. Zato smatramo da je OTP banka skuplja od Addiko banke. Korisniku bi bio veliki benefit da se svaki nalog nakon tri besplatna naplaćuje manje.

ProCredit banka bi imala dobar paket da ne naplaćuje proviziju za plaćanje debitnom karticom u inostranstvu. Iako je paket skoro 600 dinara, korisnik dobija benefite u broju besplatnih plaćanja tokom meseca, kao i podizanjem novca na bankomatima drugih banaka.

Apsolutni pobednik je Mobi banka u kojoj je održavanje računa uz prenos zarade 0 dinara, a koja ne naplaćuje proviziju za sve pobrojane usluge. Naravno dodatne usluge banke se naplaćuju po cenovniku banke! Pored toga Mobi banka ima i jasno definisan cenovnik, tako da nije teško proveriti i ostale usluge koje se naplaćuju van paketa. Ono što je banka uradila jeste da je za 100% snizila održavanje paketa i ukinula održavanje za devizni račun.

Ono što smo zapazili i na šta Narodna banka mora da obrati pažnju u narednom periodu:

  • Pojedini cenovnici su manjkavi i nisu jasno naglašene informacije da li se naplaćuje izdavanje čekova, zamena pin-a, sms obaveštenja,…
  • Pojedine banke umesto da imaju jedan integrisani cenovnik za fizička lica isti dele na više manjih cenovnika, čime dovode korisnike finansijskih usluga u zabludu.
  • Korisnici moraju imati aktivirana SMS obaveštenja, ukoliko imaju aktiviran bilo koji skuplji paket od osnovnog paketa tekućeg računa.
  • Korisnici moraju biti obaveštavani o svakom skidanju novca sa računa tokom celog dana. NLB Komercijalna banka i OTP banka ne obaveštavaju korisnike u realnom vremenu tokom večernjih sati, što može dovesti do skidanja novca sa računa korisnika bez znanja samog korisnika.
  • Korisnicima se naplaćuje provizija za nalog za plaćanje u određenom procentu! To je zelenašenje na štetu samog korisnika. Korisnik mora imati definisan fiksni iznos provizije ili da nalog za plaćanje i instant nalog budu besplatni. NBS treba da ukine ovu lošu praksu i bogaćenje banaka na štetu korisnika.
  • Korisnicima se naplaćuje provizija za plaćanje debitnom karticom u inostranstvu u određenom procentu. U redu je da se radi konverzija kada se plaća u drugoj valuti po srednjem kursu NBS i kartičarske kompanije, ali da se za istu valutu naplaćuje procenat od transakcije, to je takođe zelenašenje i bogaćenje na štetu samog korisnika.
  • Provizija za podizanje novca na bankomatu druge banke ne sme biti veća od min 100 dinara, kao procenat za podizanje ne sme biti veći od 1%. U pitanju se samo podizanje gotovine i korisnik takođe radi posao banke. Nema razloga da se banka bogati na račun samog korisnika.
  • Zamena PIN-a treba da bude besplatna i da korisnik dobije mogućnost da je zameni na bankomatu ili u samoj aplikaciji. Ukoliko banka naplaćuje zamenu istog onda nema razloga da zamena bude skuplja od 100 dinara.
  • Svaka banka treba da ima jasno vidljivu opciju tj. naziv Tarifnik ili cenovnik u podnožju sajta. Na sajtovima pojedinih banaka nije jednostavno pronaći informaciju o cenovniku banke. Kod pojedinih je to u delu za paket tekućeg računa, kod drugih je u glavnom meniju, a kod pri dnu sajta.

Portal Potrošač
Izvor: Cenovnici banaka, Alat za uporedni prikaz troškova po tekućim računima na sajtu NBS
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights