Udruženje potrošača Efektiva – Postupak protiv EPS-a!

Udruženje potrošača Efektiva - tužba protiv EPS-a

Prenosimo u celosti tekst sa sajta udruženja potrošača Efektiva.

Potrošačka udruženja Republička unija potrošača i Efektiva su 17.12.2021. godine pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija zatražila, odnosno inicirala pokretanje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača protiv javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (EPS). 

To je učinjeno zbog velikog broja povreda Zakona o zaštiti potrošača i drugih propisa i zbog nepoštene poslovne prakse (obmanjujuće i nasrtljive),a na štetu neodređenog broja potrošača električne energije, i to putem računa za električnu energiju – kroz primenu sistema saldiranja potraživanja.

Kod tog sistema, mesečni računi se, u slučaju bilo kakvih dospelih dugovanja, ne odnose samo na tekuće nedospelo mesečno potraživanje (to jest na potraživanje iz zakonom propisanog maksimalnog obračunskog perioda od mesec dana), već se odnose na saldo (zbir) ukupnih potrošačevih dugovanja iz neodređenog vremenskog perioda.

Cilj EPS-ovog sistema saldiranja potraživanja je izigravanje primene instituta zastarelosti. Ovaj nezakoniti sistem, suprotstavljen zakonskom sistemu razvrstavanja potraživanja po mesecima i dobrim poslovnim običajima pružalaca usluga od opšteg ekonomskog interesa, oslanja se na višestruko obmanjujuću formu i sadržinu EPS-ovih računa za struju kod kojih je (1) poziv na broj izjednačen sa ED brojem kako bi bio isti iz meseca u mesec a (2) uplatnice i priznanice, koje se prilikom plaćanja otcepljuju od tela računa, ne sadrže podatke o mesecu i godini sa tela računa, usled čega se sve potrošačeve uplate automatski rasknjižavaju kao tobož neopredeljene na potrošačeve najstarija dugovanja – koja mogu biti i zastarela.

S obzirom na da se zatezna kamata, prema izričitom uputstvu sa računa, obračunava na saldo (zbir) tekućeg mesečnog potraživanja i sabranih potraživanja iz prethodnih meseci (koja su već kamatirana), sistem saldiranja potraživanja za posledicu ima obračunavanje kamate na kamatu.

U slučaju prinudne naplate, prema izričitom uputstvu sa računa, potrošaču je doslovno onemogućeno da podmiruje svoja tekuća mesečna zaduženja, jer se sve njegove uplate po računima za struju (uled primene uvek istog poziva na broj izjednačenog sa ED brojem potrošača) automatski preusmeravaju na utuženo potraživanje, koje je uvećano za kamatu i nespecifikovane a u svakom slučaju još nedosuđene troškove postupka – što je suprotno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju i Zakonu o parničnom postupku.

Zbog primene sistema saldiranja potraživanja, EPS-ove opomene pred obustavu električne energije odnosno opomene pred utuženje (podnošenje predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave) ne odnose se na pojedinačna mesečna potraživanja sa odvojenim datumima dospeća za svako odvojeno potraživanje, već se odnose na saldo, tj na sabrani nespecifikovani iznos svih dospelih potraživanja prema potrošaču, i ne sadrže nikakav datum dospelosti. Pri tome, opomena pred utuženje sadrži sabrani iznos kamata, koje bi morale da budu specifikovane po mesecima i da teku odvojeno za svaki mesec.

Ne samo što je sistem saldiranja potraživanja nezakonit i suprotan dobrim poslovnim poslovnim običajima, već je i savršeno nepotreban, jer EPS može i mora, poput svih savesnih pružalaca usluga od opšteg ekonomskog interesa, da redovno utužuje potrošače sa dospelim dugovanjima i time, na zakonom propisan način sprečava nastupanje zastarelosti. Pri tome EPS, kao faktički monopolista na tržištu snabdevanja i distribucije električnom energijom za domaćinstva, ima mogućnost da “disciplinuje” dužnike isključenjem struje.

Kompletan tekst Inicijative, možete pročitati pročitati klikom na OVDE

Potvrda o predatoj Inicijativi se nalazi OVDE

Izvor: Efektiva
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights