Udruženja potrošača

Udruženja za zaštitu potrošača su osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, a sa ciljem zaštite prava i interesa potrošača.

Aktivnost udruženja i saveza obuhvataju:

  • informisanje
  • obrazovanje
  • savetovanje i pružanje pravne pomoći potrošačima u rešavanju problema potrošača
  • primanje, evidentiranje i postupanje po prigovorima potrošača
  • sprovođenje nezavisnih ispitivanja i uporednih analiza kvaliteta roba i usluga i javno objavljivanje dobijenih rezultata
  • sprovođenje istraživanja i studija u oblasti zaštite potrošača i javno objavljivanje dobijenih rezultata
  • ostvarivanje saradnje sa odgovarajućim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Nacionalni registar potrošačkih prigovora (NRPP) je informatička platforma koja potrošačima omogućava da se informišu o svojim pravima, kao i da podnesu prigovor u slučaju da smatraju da su povređena njihova potrošačka prava. NRPP vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Prigovor možete podneti preko sledećeg linka na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

Link za pristup nacionalnom registru potrošačkih prigovora

Verified by MonsterInsights