Turistička inspekcija

Kontakt telefon: 011/3139-676
Dežurni telefoni: 011/3139-686; 064/89-33-091
E-mail: turisticka.inspekcija@mto.gov.rs
Adresa: ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd

* Savet našeg portala je da svaku žalbu podnosite pisanim putem i najbolje je to raditi mejlom da bi imali pisani trag, kao i da bi lako mogli da pratite postupanje turističke agencije. Druga opcija je gore navedeni obrazac koji možete preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine

Odeljenje turističke inspekcije Beograd;
Telefon: 011/3139-686
Adresa: ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd

Odeljenje turističke inspekcije Novi Sad;
Telefon: 021/451-255
Adresa: ul. Mihajla Pupina br. 10, 21000 Novi Sad

Odeljenje turističke inspekcije Kraljevo;
Telefon: 036/321-353
Adresa: Trg Jovana Sarića br. 3, 36000 Kraljevo

Odeljenje turističke inspekcije Niš;
Telefon: 018/515-449
Adresa: ul. Strahinjića bana bb, 18000 Niš

U Sektoru turističke inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora;
  • utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti; zaštitu potrošača i zaštitu intelektualne svojine u oblastima turizma i ugostiteljstva;
  • izradu izveštaja i informacija o radu Sektora i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; praćenje primene propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja i preduzimanje edukativnih i drugih aktivnosti u cilju prevencije pogrešne primene propisa;
  • pravne i analitičke poslove vezane za vršenje inspekcijskog nadzora; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača;
  • praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrola izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

Izvor: Ministarstvo turizma i omladine – Sektor turističke inspekcije


Verified by MonsterInsights