Trendovi u korišćenju Dina kartice, instant plaćanja i NBS IPS QR koda

Trendovi u korišćenju Dinacard kartice

Želeli smo da saznamo kakav je bio trend korišćenja gore navedenih proizvoda tokom pandemije Korona virusa. S obzirom da su korisnici u velikom broju bili onemogućeni da koriste klasične šalterske usluge u bankama, po automatizmu su bili usmereni da se preorijentišu na korišćenje elektronskih usluga.

Narodnoj banci Srbije smo poslali sledeća pitanja:

  • Kakvi su pokazatelji vezano za Dina karticu nakon određenog perioda od uvođenja same kartice? Broj plaćanja, broj izdatih Dina international kartica. Da li imate informaciju koliko banaka za sada izdaje internacionalnu Dina karticu i koje su banke u pitanju?
  • Da li je povećan broj transakcija Dina karticom i koliko je kartica izdato do 01. juna počevši od uvođenja novog zakona?

U sistemu nacionalne kartice prisutan je stalni rast u broju transakcija i prometu – u 2019. godini ostvareno je 70,3 mln transakcija, što predstavlja rast od 59% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni promet iznosi 246,6 mlrd dinara, uz rast od 87% u odnosu na prethodnu godinu. Od toga, 72% transakcija i 32% prometa ostvareno je na prodajnim mestima (plaćanje robe i usluga), dok preostali deo predstavljaju transakcije podizanja gotovine. Zaključno sa krajem aprila ove godine, ukupno je izdato 3,46 miliona Dina kartica.

Izuzetno je značajno pomenuti da su naknade nacionalnog kartičnog sistema za sve učesnike u tom sistemu znatno niže u odnosu na internacionalne sisteme, čime se omogućuje da i trgovci imaju najmanje trgovačke provizije upravo za prihvatanje domaće kartice. Ističemo da i najveće evropske i svetske ekonomije imaju nacionalne kartične sisteme (Nemačka, Francuska, Danska, Norveška, Portugal, Kina, Japan, Rusija, Turska, Indija), dok su nam nedavno kolege iz Španije potvrdile da je trenutno u toku implementacija nacionalne kartične šeme i u toj velikoj evropskoj državi.

Plaćanje dinacard karticom
Izvor: NBS

U pogledu tehnologije koja je u upotrebi, DinaCard sistem podržava izdavanje i prihvatanje čip kartica još od 2012. godine, ali zbog skoro potpunog odsustva zloupotreba, banke koje izdaju DinaCard kartice nisu odmah pokrenule izdavanje kartica sa čipom. Kako bi uticala na banke da pokrenu izmene u ovom smeru, Narodna banka Srbije je propisala obavezu da počev od 1. marta ove godine, svi izdavaoci nacionale kartice u obavezi su da izdaju nacionalnu karticu zasnovanu na čip tehnologiji.

Iako je DinaCard kartica namenjena dominantno za domaću upotrebu, uspostavljanjem saradnje sa dva velika internacionalna kartična sistema – američkim kartičnim sistemom Discover Financial Services i kineskim nacionalnim kartičnim sistemom UnionPay International – Narodna banka Srbije omogućila je izdavanje internacionalne DinaCard kartice koja se može koristiti i u inostranstvu.

Zahvaljujući saradnji uspostavljenoj između Narodne banke Srbije i kompanije Discover Financial Services postoji internacionalni model DinaCard kartice koji može da se koristi i u inostranstvu, na prihvatnim mrežama Discover, Pulse i Diners Club International. U zavisnosti od svoje poslovne politike, banke odlučuju da li će izdavati DinaCard platnu karticu za isključivu nacionalnu upotrebu ili DinaCard-Discover karticu koja se može koristiti i u inostranstvu. DinaCard-Discover kartice mogu da izdaju sve banke u DinaCard sistemu, a trenutno se ove kartice nalaze u ponudi Komercijalne banke, Banke Poštanska štedionica i MTS banke. Zaključno sa krajem aprila ove godine izdato je više od 400.000 internacionalnih Dina kartica. Više informacija o internacionalnoj DinaCard-Discover kartici možete pronaći na veb sajtu DinaCard sistema:  .

Istakli bismo i drugu značajnu međunarodnu saradnju koju je u domenu nacionalnih kartičnih sistema pokrenula Narodna banka Srbije a to je saradnja sa kineskim nacionalnim kartičnim sistemom UnionPay, u okviru koje će, u prvoj fazi, biti omogućeno prihvatanje UnionPay kartica na DinaCard prihvatnoj mreži u Republici Srbiji (do kraja tekuće godine, odnosno početkom 2021. godine) nakon čega će biti omogućeno izdavanje DinaCard-UnionPay kartica (u toku 2021. godine). Ove kartice će moći da izdaju sve banke u DinaCard sistemu koje budu zainteresovane da takav proizvod ponude svojim korisnicima. DinaCard-UnionPay kartice će se izdavati sa čip beskontaktnom tehnologijom, a pored upotrebe u Srbiji, u inostranstvu će se koristiti na svim prodajnim mestima i bankomatima obeleženim logotipom UnionPay sistema.

  • Koliko onlajn trgovaca je omogućilo plaćanje Dina karticom?

U ovom trenutku plaćanje Dina karticom omogućeno je u više od 400 internet prodavnica u Srbiji, s tim što napominjemo da se broj trgovaca na internetu koji prihvataju plaćanje domaćom karticom neprekidno uvećava. Svi korisnici nacionalne Dina kartice, bez obzira na to koja banka im je izdala karticu, mogu obavljati onlajn plaćanja na navedenim mestima. Među različitom robom i uslugama koje je moguće platiti domaćom karticom na internetu, među kojima su knjige, odeća, obuća, autobuske karte, sportska oprema, igračke, i sl. izdvojili bismo mogućnost kupovine avio-karata kod domaćeg avio-prevoznika Air Serbia, kao i potpuno novu uslugu koju je nedavno uvela kompanija JKP Infostan – portal za elektronsku dostavu i plaćanje računa e.Sanduče. Ova platforma omogućuje korisnicima da se registruju i svakog meseca elektronski dobijaju račune objedinjene naplate i drugih pravnih lica odmah po formiranju zaduženja, pre štampe i distribucije na kućne adrese, a plaćanje je omogućeno i nacionalnom DinaCard karticom. Kao što je već pomenuto, troškovi za procesiranje transakcija DinaCard karticama na internetu su znatno niži od ostalih kartičnih sistema, tako da su i trgovačke naknade za prihvatanje DinaCard kartica na internetu značajno niže. Niža trgovačka naknada pruža mogućnosti i onim trgovcima koji pružaju usluge ili prodaju robu sa malom maržom, da omoguće plaćanje DinaCard karticama na svojim internet prodajnim mestima.

Dinacard onlajn plaćanje
Izvor: NBS

Potpun spisak prodajnih mesta na kojima je moguće plaćati domaćom karticom na internetu može se pronaći na sajtu Dinakard sistema na sledećem linku

  • Kakva su iskustva sa instant nalozima i kakve nam statističke podatke možete dati za navedenu uslugu tokom pandemije korona virusa

Broj izvršenih transakcija instant plaćanja u stalnom je porastu i posmatrajući prvi kvartal prošle godine i prvi kvartal ove godine broj transakcija je porastao preko tri puta, sa 1.167.753 transakcija u prvom kvartalu 2019. na 4.865.520. transakcija u prvom kvartalu 2020. godine.

U martu mesecu, kada je i uvedeno vanredno stanje zbog pandemije korona virusa, izvršeno je 1.687.124 transakcija instant plaćanja, u aprilu 1.862.040 i u maju 2.147.624 transakcija. Kao što se iz podataka može videti, primetan je stalni porast broja transakcija, a tome doprinosi i sve veće korišćenje instant plaćanja putem skeniranja NBS IPS QR koda sa računa-faktura subjekata koji te fakture izdaju. Pri tome, povećanje broja transakcija očekuje se i dalje ne samo zahvaljujući ovoj usluzi koju Narodna banka Srbije i učesnici u sistemu za instant plaćanja pružaju, već i kao rezultat daljih aktivnosti koje Narodna banka Srbije sprovodi u vezi s instant plaćanjima na prodajnim mestima, što je veliki i kompleksan projekat i tu uslugu banke puštaju postupno.

  • Kakvi su pokazatelji za uslugu IPS QR kod i da li se povećao broj trgovaca osim onih koji pripadaju Merkator/Idea grupi?

Veliko je interesovanje trgovaca za primenu instant plaćanja na prodajnim mestima s obzirom na sve prednosti koje ono donosi (mogućnost primene na različitim uređajima npr. mobilnim uređajima sa mobilnom aplikacijom za prihvatanje, na internet prodajnom mestu, niži su troškovi koje trgovac ima u odnosu na prihvatanje platnih kartica, novčana sredstva su mu na raspolaganju u nekoliko sekundi) i u toku su intenzivne aktivnosti koje Narodna banka Srbije sprovodi sa učesnicima u sistemu za instant plaćanja (testiranja i pilot produkcije) koje će i u ovim okolnostima, kada su i dalje na snazi vanredne mere, doprineti daljem razvoju i širenju prihvatne mreže za instant plaćanja na prodajnim mestima.

Narodna banka Srbije je u prethodnom periodu (pre početka vanrednog stanja) imala sastanke sa predstavnicima velikih trgovinskih lanaca u zemlji koji su pokazali veliko interesovanje da omoguće instant plaćanja na prodajnim mestima i u trenutno ovi trgovci, u saradnji sa svojim bankama, sprovode pripremne radnje u vidu stvaranja tehničkih uslova za prihvatanje instant plaćanja. Specifičnost instant plaćanja je u tome što se prilikom izvršavanja transakcije i novčana sredstva prenose odmah na račun trgovca (to nije slučaj kod kartičnih i drugih vrsta plaćanja). Brzina izvršavanja instant plaćanja na prodajnom mestu zavisi od banaka i trgovca – banke moraju u realnom vremenu obezbediti sve neophodne validacije kako bi plaćanje bilo sigurno, a takođe moraju optimizovati svoje procese kako bi plaćanje bilo brzo. Sa druge strane, trgovci treba da budu obučeni za prihvatanje instant plaćanja na prodajnom mestu što dodatno doprinosi brzini izvršavanja.

Dinacard kartica
Izvor: NBS

U instant platnom sistemu transakcije se izvrše u proseku za 1 sekundu. Kod instant plaćanja, kao što smo naveli, prenos novčanih sredstava je u realnom vremenu u nekoliko sekundi, a kod kartičnih plaćanja kada kupac inicira transakciju u tom momentu procesiraju se samo informacije koje treba da obezbede garanciju trgovcu da će mu novac biti i prenet na račun i da kupac ima toliko novčanih sredstava na svom računu, ali se realno prenos novčanih sredstava dešava i posle nekoliko dana kada su npr. dani  praznika u pitanju. Zbog navedenog je instant plaćanje značajno kompleksnija tehnologija, a time i njegova primena. Potrebno je imati u vidu i to da se radi o potpuno novom instrumentu koji tek treba da zauzme svoje mesto na tržištu, a s obzirom na prednosti koje donosi, naročito trgovcima, verovatno je da će mnogo brže nego što je uobičajeno za inovacije postati vrlo značajan način plaćanja na prodajnim mestima.

Instant plaćanja posebno su zainteresovala subjekte koji izdaju svakog meseca veliki broj računa (npr. JKP Infostan tehnologije, Elektroprivreda Srbije, Telekom Srbija, Telenor, JKP Informatika Novi Sad, JKP Gradska toplana Niš, VIP mobile), trgovce sa velikim brojem prodajnih mesta među kojima su npr. trgovci prehrambenih proizvoda, lanci benzinskih stanica i dr. i koji razmatraju načine implementacije.

Pored toga, zbog načina na koji instant plaćanje može da se implementira svakako je od značaja i to da će mobilne aplikacije za prihvatanje instant plaćanja biti vrlo zanimljive za plaćanje kod prodaje proizvoda i usluga isporukom-dostavom na adresu kupca i sl. Kada je reč o malim trgovcima, naročito onim koji sada zbog troškova nemaju prihvatanje platnih kartica, instant plaćanja će njima doneti nove mogućnosti koje će njihovu uslugu osavremeniti i unaprediti obezbeđujući im tako veći broj kupaca koji sve manje koriste gotov novac. Primer takvog plaćanja je prodaja na pijaci gde vrlo jednostavno možete platiti instant plaćanjem zato što prodavac na svom mobilnom telefonu ima mobilnu aplikaciju koja njemu i vama to omogućava.

Važno je pomenuti i to da je Narodna banka Srbije u saradnji sa dve banke sprovela testiranja njihovih rešenja za instant plaćanja na internet prodajnim mestima i očekujemo da uskoro prvi internet trgovci omoguće instant plaćanja svojim korisnicima. Kao rezultat tih aktivnosti u pilot produkciji je prvo internet prodajno mesto izdavačke kuće Laguna.

Nekoliko banaka priprema mobilne aplikacije za prihvatanje instant plaćanja koje će biti namenjene malim trgovcima (zanatskim radnjama, prodavcima na pijacama i dr.) koji do sada nisu primali platne kartice (zbog visokih troškova), i ove aplikacije će za trgovce biti znatno povoljnije u odnosu na POS terminale za prihvatanje platnih kartica. Mobilne aplikacije pripremaju i trgovci koji svojim korisnicima pružaju mogućnost onlajn kupovine i dostave robe na kućnu adresu.

Foto: Pexels, NBS
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights