Treća rešena reklamacija na kvalitet obuće – Sport Time Balkans

Treca pozitivno resena reklamacija - Sport Time Balkans

Portalu Potrošač obratila se čitateljka koja je imala problem sa reklamiranjem patika lošeg kvaliteta.

Naime, patike su kupljene detetu 20.07.2020. godine, a nije prošlo ni 6 meseci kada su pukle na pregibu. Napominjem da je dete samo hodalo u njima, da nisu kvašene, niti je koristilo iste za trčanje. Plaćene su 21.790,00 dinara što smatram da je neprimereno visoka cena za tako loš kvalitet obuće.

Slika patika

Nakon prve reklamacije od trgovca sam dobila 12.01.2021. godine odgovor da se donosi odluka da se reklamacija odbija, a nakon druge reklamacije sam od trgovca 19.01.2021. godine takođe dobila isti odgovor. 

Odgovor na reklamaciju

U nalazu JUGOINSPEKTA se navodi da su oštećenja nastala mehaničkim putem, a pri dnu strane se navodi da „Stručno mišljenje ne daje akreditovano telo za ocenjivanje Jugoinspekt Beograd AD, niti je ono pod akreditacijom ATS-a(Akreditacionog tela Srbije). Rešenja i nalazi iz ovog dokumenta nisu obavezujući pri konačnom rešavanju spora između nalogodavca i kupca proizvoda“.
Na internetu se može videti da navedeni trgovac svima daje isti odgovor na reklamaciju i da iste odbija bez ikakvog obrazloženja.
Iz nalaza Jugoinspekta se utvrđuje da stručno mišljenje daje telo koje nije akreditovano za konkretan posao, ali da to mišljenje nije obavezujuće u sudskom sporu. Jeste obavezujuće za potrošača jer se trgovac poziva na isto, ali nije obavezujuće na sudu kada potrošač pokreće sudski spor. Onda se može zaključiti da je ovakvo rešenje pravno ništavno i da potrošač može bez problema da dobije spor na sudu jer je proveru vršilo neakreditovano telo čime je potrošač doveden u zabludu, a trgovac je svesno prekršio zakon.

Izveštaj Jugoinspekta

Potrošača smo uputili na upustvo za pisanje reklamacije na kvalitet obuće i to u slučaju kada trgovac odbije reklamaciju.

Potrošači imaju problem sa trgovcima koji ne obrazlažu svoje odluke, niti dostavljaju izveštaje akreditovane laboratorije. Najčešće je u pitanju Jugoinspekt koji nije akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije. Sam Jugoinspekt potrošačima šalje dva, tri ista šablona u kome se navodi da je oštećenje nastalo usled „vlage“, „mehaničkim putem“, „nepravilnim korišćenjem“,…, a da pritom ne dostavi potrošaču dokumentaciju i da dokaže na koji način je utvrdio te činjenice.

U navedenoj situaciji je zanimljivo da je potrošač podneo reklamaciju u subotu 09. januara ove godine, a da je trgovac negativno odgovorio već u utorak 12. januara. Izgleda da su i trgovac i Jugoinspekt bili vrlo ekspeditivni u slanju proizvoda na „ekspertizu“ kako se to navodi u izveštaju trgovca.

Potrošač je poslušao naš savet i podneo je novu reklamaciju po upustvu Efektive. Trgovac je pozitivno odgovorio na novu žalbu i potrošač je dobio mogućnost da zameni proizvod.

Naš savet je da iskoristite svoje zakonsko pravo ukoliko proizvod ima defekt koji se pojavljuje na proizvodu tokom perioda od 24 meseca od datuma kupovine. Ne treba preći preko toga, već je potrebno trgovcu uložiti reklamaciju radi ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava.

Portal Potrošač
Izvor: Dopis potrošača,
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights