Šta je reklamacija?

Reklamacija je zahtev ili žabla trgovcu zbog nesaobraznosti proizvoda ili usluge. Ona se ulaže da bi potrošač ostvario svoje zakonom zagarantovano potrošačko pravo. Za različite usluge su definisana različita pravila tj. zakoni i nadležna tela za kontrolu.

Ukoliko niste 100% sigurni kom inspekcijskom organu da se obratite uvek možete podneti žalbu onlajn preko portala Inspektor.
1. Prijavu možete podneti anonimno ili uz navođenje ličnih podataka.
2. Operater će proslediti prijavu republičkom inspektoru ukoliko je prijava u njegovoj nadležnosti.
3. Ukoliko prijava nije u nadležnosti Republičkog inspektora ista će biti prosleđena inspektorima na lokalu
4. Ukoliko je u pitanju druga institucija operateri će Vas uputiti kome tačno da se obratite.
5. Klikom na sliku bićete usmeriti na Portal Inspektor da bi podneli prijavu.

Prijavi problem


Ministarstvo trgovine i usluga:
Usluge i proizvodi Sektor tržišne inspekcije
Poštanski saobraćaj – Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj
Turizam – Sektor turističke inspekcije

Narodna banka Srbije:
Finansijske usluge, finansijske usluge na daljinu, penzijski fondovi, osiguranje, lizing i osiguranje u saobraćaju
Više detalja

Problemi sa operatorima:
Kablovska televizija, internet, fiksna i mobilna telefonija
RATEL – više detalja

Problemi sa aviokompanijama:
Otkazani letovi, kašnjenje letova, izgubljen ili oštećen prtljag
Više detalja

#reklamacija

Verified by MonsterInsights