Sektor za el. kom. i pošt. saobraćaj

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija
Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj
Email: telekomunikacije@mit.gov.rs (zajednički email za prijavu problema vezano za operatore, kao i poštanske i kurirske usluge)

Inspekcija za elektronske komunikacije:
011/ 20-20-100
011/ 20-20-111

Odeljenje za poštanski saobraćaj i nadzor:
011/ 20-20-083
Inspekcija za poštanski saobraćaj:
011/ 20-20-093


Verified by MonsterInsights