Republička inspekcija

Svi građani i pravna lica odnedavno mogu podneti prijave onlajn svim republičkim inspekcijama preko onlajn portala na sajtu Koordinacionog tela za inspekcijski nadzor.

Prijava se može podneti na dva načina:
1. Mejlom na adresu kontaktcentar.inspektor@gov.rs
2. Onlajn preko linka jednoj od republičkih inspekcija

* prijave se mogu podneti anonimno. Potrebno je samo navesti email adrese radi informisanja o primljenom zahtevu, kao i za dalji kontakt ukoliko su inspekciji potrebne dodatne informacije.
* u slučaju da Republička inspekcija nije nadležna po prijavi, ista će biti prosleđena Gradskoj ili Opštinskoj inspekciji na teritoriji za koju se podnosi prijava.

Kada prijava bude obrađena osoba koja je podnela prijavu će dobiti obaveštenje kojoj nadležnoj inspekciji je prosleđen predmet.

* identifikacija lica koje je podnelo prijavu je potrebna samo ukoliko lice ima žalbu na rad inspektora. U tom slučaju je potrebna identifikacija lica koje je podnelo prijavu da bi se pokrenuo postupak protiv inspektora koji je bio zadužen za navedeni predmet

Kompletan spisak republičkih inspekcija kojima se podnosi žalba:

 • Granična sanitarna inspekcija
 • Tržišna inspekcija
 • Turistička inspekcija
 • Inspektorat za rad
 • Zdravstvena inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Građevinska inspekcija
 • Prosvetna inspekcija
 • Inspekcija za zaštitu životne sredine
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija za železnički saobraćaj
 • Inspekcija socijalne zaštite
 • Inspekcija za lekove i medinska sredstva
 • Veterinarska inspekcija
 • Inspekcija državnih puteva
 • Uprava za preventivnu zaštitu
 • Uprava za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom
 • Upravni inspektorat
 • Republička komunalna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Urbanističko-građevinska inspekcija
 • Inspekcija drumskog saobraćaja
 • Inspekcija za bezbednost plovidbe
 • Inspekcija za transport opasne robe
 • Vazduhoplovna inspekcija
 • Geodetska inspekcija
 • Uprava za sprečavanje pranja novca
 • Poljoprivredna inspekcija
 • Fitosanitarna inspekcija
 • Vodna inspekcija
 • Granična fitosanitarna inspekcija
 • Šumarska i lovna inspekcija
 • Granična veterinarska inspekcija
 • Inspekcija ribljeg fonda
 • Elektroenergetska inspekcija
 • Geološka i rudarska inspekcija
 • Inspekcija opreme pod pritiskom
 • Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
 • Inspekcija elektronskih komunikacija
 • Inspekcija poštanskih usluga
 • Sportska inspekcija
 • Metrološka inspekcija
 • Inspekcija za zaštitu od jonizujućeg zračenja
 • Inspekcija za radijacionu i nuklearnu sigurnost
 • Inspekcija za nadzor nad predmetima od dragocenih metala

Izvor: Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor

Verified by MonsterInsights