Putno osiguranje – uporedni prikaz za sve osiguravajuće kuće za osnovnu polisu

Polisa osiguranja - uporedeni prikaz za osnovnu polisu osiguranja

Želeli smo da napravimo uporedan prikaz za osnovnu polisu putnog osiguranja. Glavni razlog je i postojanje onlajn podrške u vidu četa, imejla ili viber podrške. Naši građani nemaju besplatan roming u zemljama EU gde najčešće putuju, tako da je bitna činjenica pri izboru polise osiguranja i onlajn podrška bez potrebe da se poziva centar za podršku.

Poslali smo sledeća pitanja osiguravajućim kućama:
1. Na koji način vaši korisnici mogu prijaviti osigurani slučaj tokom boravka u inostranstvu – (email, telefon, Viber, mobilna aplikacija, WhatsApp, čet aplikacija)?
2. Da li klijente upućujete samo u državne ustanove u inostranstvu ili je moguće izvršiti pregled i u privatnoj praksi?
3. Molimo vas da nam navedete koliko iznosi cena najjeftinije polise za 7, 15 i 30 dana boravka za EU. U primeru možete koristiti Austriju, kao primer za izračunavanje polise.
4. Da li je moguće kupiti polisu onlajn?

Pitanja smo poslali sledećim osiguravajućim kućama:
Dunav osiguranje, Generali, Sava osiguranje, Uniqa, Triglav, Grawe, Wiener, AMS osiguranje, Globos, Milenijum osiguranje, Merkur, DDOR Novi Sad.

Sledeće osiguravajuće kuće nisu odgovorile na naš email:
Grawe, AMS, Milenijum osiguranje.

Napominjemo da nam je Merkur odgovorio, ali da oni nemaju putno osiguranje u svojoj ponudi!

 Pokrivenost €7 dana RSD15 dana RSD30 dana RSDTelefonEmailViber Aplikacija/četOnlajnAistentska kuća
Dunav 35.0001.3782.9535.907Coris assistance
Generali30.0001.5153.2476.493Europ assistance
Sava osiguranje15.0001.3522.6725.062TBS Team 24
Uniqa30.0001.8603.2255.996Coris assistance
Globos15.0001.2212.5974.775Coris assistance
DDOR10.0001.0692.2904.581Europ assistance
Wiener12.0001.0342.142
4.240Global assistance
Triglav15.0001.3022.8864.907Europ assistance
 • U tabeli je uzeto u obzir najjeftinije pokriće.
 • Nismo se fokusirali na pokriće za sportiste.
 • Covid pokriće je uračunato u cenu!
 • Kod pojedinih osiguranja nije uračunato po automatizmu, tako da smo izabrali dodatnu opciju za Covid. Treba obratiti pažnju na taj detalj pri kupovini polise osiguranja.
 • Opseg – 18 do 70 godina starosti.
 • Uniqa osiguranje prednost daje privatnoj praksi, a za hitne slučajeve upućuje klijente u državne ustanove.
 • DDOR Novi Sad, kao i Generali upućuje klijente u najbližu ustanovu.
 • Sava osiguranje koristi Viber chat sa klijentima preko QR koda.
 • Triglav omogućava prijavu osiguranog slučaja skeniranjem QR koda, kao i besplatnim pozivanjem Europ Assistance podrške kliktanjem na sledeći link. *Korisniku je potrebna samo internet konekcija za korišćenje ove usluge.
 • Dunav osiguranje odobrava 15% popusta za onlajn kupovinu u odnosu na cene u poslovnici.
 • DDOR odobrava 10% popusta za onlajn kupovinu.
 • Triglav odobrava 10% popusta za onlajn kupovinu.
 • Wiener odobrava 5% popusta za onlajn kupovinu.
 • Wiener napomena – Ukoliko su procenjeni troškovi lekarskih usluga manji od 200 EUR, Osiguranik nije u obavezi da slučaj prijavi asistentskoj kući. U tom slučaju može sam platiti lekarske troškove, a sredstva refundirati kod Wiener Städtische osiguranja po povratku u zemlju prebivališta.
 • Wiener dodatni (uključeni) benefit uz osnovnu polisu – Nestanak ličnih dokumena/kartica; gubitak prtljaga; kašnjenje leta; kašnjenje prtljaga; saobraćajna nezgoda. Detaljne informacije.
 • DDOR koristi SMS komunikaciju kao dodatnu opciju za prijavu osiguranog slučaja.
 • Sve cene u tabeli su sa uračunatim popustom (kod gore navedenih osiguravajućih kuća) u trenutku kalkulacije cena!

Januar 2023.
Foto: Pexels
Izvor: Dunav osiguranje, Generali osiguranje, Sava osiguranje, Uniqa osiguranje, Globos osiguranje, DDOR osiguranje, Wiener osiguranje, Triglav osiguranje.

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights