Promena stava VKS u vezi sa naplatom obrade kredita – Protest udruženja Efektiva

VKS - Protest Efektiva

Poštovani čitaoci,

prenosimo vam u celosti email koji smo poslali Vrhovnom kasacionom sudu. U potpunosti podržavamo najavljeni protest udruženja potrošača Efektiva koje uspešno rešava mnoge probleme potrošača.

Protest će se održati u ponedeljak 20. septembra sa početkom u 12h.

Poštovani, većina medija prenela je vest da je Vrhovni kasacioni sud promenio svoj stav i dopunio mišljenje vezano za naplatu provizije za obradu kredita, kao i za osiguranje kredita kod NKOSK.

https://www.euronews.rs/biznis/biznis-vesti/17273/ponovo-aktuelna-tema-napojnica-baksis-bi-mogao-da-postane-obavezni-deo-racuna/vest 

Postavlja se pitanje šta je to toliko uticalo na naknadnu pamet VKS, pa da promeni svoju odluku koja je bila utemeljena na Zakonu o obligacionim odnosima? Posebno jer je odluka već doneta. Da je VKS presudio da je naplata provizije zakonom utemeljena niko se ne bi bunio. Niko i ne treba da se meša u nezavisnost sudstva. Sudstvo koje menja svoje odluke ili donosi sasvim različite odluke, stvara kod građana i privrede nedoumice i utisak da sudstvo nije nezavisno. Takođe građani stiču utisak da sudstvo radi za nečiji interes.

Ono što je bitno jeste da je sudstvo tu da štiti interese građana, ali i privrede. Ukoliko pravna lica rade na štetu građana i krše Zakon o obligacionim odnosima onda je zadatak sudstva da to sve poništi i obezbedi da građani budu u jednakom odnosu sa pravnim licima. 

Po Zakonu o obligacionim odnosima kamata je cena koštanja kredita. Glavnica + nominalna kamata + troškovi čime se dobija efektivna kamatna stopa. Troškovi jesu menica, kreditni biro,… 

Ono što je jako čudno jeste da banka naplaćuje kamatu na kredit + trošak obrade kredita. Banka kao pravno lice reklamira kredit na 100.000 dinara, naplaćuje kamatu na tih 100.000 dinara, a zatim klijentu kroz proviziju za obradu kredita skida deo iznosa i daje manji iznos? Koja je logika da vi nekome prodajete celu jabuku, a da onda kao proviziju za stavljanje jabuke u ruku uzimate deo jabuke kao trošak stavljanja jabuke u ruku ili kesu? Jako je čudna ta naknadna pamet našeg sudstva i to da su sudije zažmurile i naknadno se setile, da njihove kolege nisu bile u pravu. Time su oštećeni svi kojima su završeni sudski sporovi, kao i građani koji image aktivne sudske sporove. 

Time je sudstvo jasno reklo da se građanima ne isplati da štite svoja prava jer će sudstvo stati na stranu onoga ko na određeni način obezbeđuje svoj interes. Kako ga je obezbedio u to nećemo ulaziti, ali svakako je menjanje sudske odluke dokaz da pravda ne važi za građane, kao i da su sudije VKS omalovažile stav svih svojih kolega koji su stali u zaštitu građana Republike Srbije. 

VKS je mogao da ovaj problem reši mnogo bezbolnije po banke i građane time što bi poslao urgenciju guvernernki i ministru finansija i da se traži da se za kredite naplaćuje samo kamatna stopa. Time ne bi bilo sudskih sporova i građani bi znali šta plaćaju banci. 

Podržaćemo inicijativu Efektive kao i udruženja advokata jer pravo i pravda moraju biti zaštićeni. Niko ne treba da se meša u rad sudskih instanci, ali kada sudstvo menja svoje mišljenje onda građani imaju pravo da se pitaju da li je sudstvo nezavisno i da li neko vrši uticaj na sudije.

Portal Potrošač
Foto: Pexels
Izvor: Euronews, Udruženje potrošača Efektiva

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights