Problemi sa duplim transakcijama u Mobi banci

Mobi banka naplaćivala duple transakcije


Korisnici Mobi banke (bivše Telenor banke) su opet došli u situaciju da im se skidaju duple transakcije ili da budu dovedeni u minus krivicom same banke. To su stvari koje se dešavaju, ali ukoliko se one i ponavljaju onda je na regulatoru u ovom slučaju NBS da izvrši nadzor i da poslovnoj banci uputi korektivne mere.

Mobi banka je poslala SMS obaveštenja svojim korisnicima i takođe je postavila obaveštenje na sajtu, što je dobra poslovna praksa. Najveći problem je u tome što su korisnici koji su bili na godišnjim odmorima ili su boravili u inostranstvu, nisu mogili da koriste svoj novac. Tu je najveći problem u situaciji koja se ne dešava prvi put.

Takođe smo primetili i tekst na sajtu TeleSrbija vezano za navedeni problem što nas je uputilo da pošaljemo dopis NBS

U prilogu je odgovor Narodne banke Srbije:

Mobi banka je dana 29. jula 2023. godine obavestila Narodnu banku Srbije da je usled tehničkih problema došlo do duplog knjiženja izvršenih kartičnih transakcija kod određenog broja klijenata.

S tim u vezi, Narodna banka Srbije ističe da je u stalnoj komunikaciji s predstavnicima Mobi banke i da je ova banka istog dana otklonila nastali tehnički problem i stornirala duple proknjižene kartične transakcije, o čemu je obavestila svoje klijente. Klijenti Mobi banke nemaju razloga za brigu, jer ova banka posluje stabilno.

Svaki korisnik usluga Mobi banke koji je eventualno pretrpeo bilo kakve materijalne posledice usled ove situacije može da se banci obrati prigovorom. U svakom slučaju, Narodna banka Srbije pažljivo nadzire funkcionisanje svih banaka u sistemu, preduzima sve neophodne mere i aktivnosti radi obezbeđenja poštovanja svih propisa i standarda adekvatnog upravljanja informacionim sistemom banaka.

Naš savet je da se uvek obratite banci pisanim putem, a u ovom slučaju na email banka@mobibanka.rs, i da ukoliko niste zadovoljni odgovorom banke da popunite obrazac na sajtu NBS. Narodna banka je u obavezi da reaguje po svakom podnetom zahtevu, a ukoliko se isti ponavlja onda se može dogoditi da izvrši i vanredni nadzor i da uputi pružaoca finansijske usluge na korektivne mere, i da vrši proveru primene istih.

Portal Potrošač
Izvor: Mobi banka, Portal TeleSrbija, NBS

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights