Problem sa produženom garancijom za Sony televizor – Tehnomanija

Sony i Tehnomanija odbijaju da poprave televizor u garanciji

Portalu Potrošač potrošač se obratio zbog problema za Sony televizor kupljen u Tehnomaniji. Potrošaču je iskomunicirano da će garancija na uređaj važiti 5 godina od datuma kupovine.

Potrošač ima zakonsku saobraznost od dve godine i produženu garanciju od 3 godine na sam uređaj. Produženu garanciju pruža uvoznik/proizvođač uz određene uslove. Najčešće je u pitanju registrovanje uređaja na sajtu proizvođača čime se potvrđuje produžena garancija na zakonsku saobraznost. U trenutku isteka zakonske saobraznosti od dve godine, potrošač dobija dodatnu garanciju koju ostvaruje u ovlašćenom servisu.

Potrošač se obratio Tehnomaniji nakon problema sa uređajem. Tehnomanija je kao trgovac uputila proizvod ovlašćenom servisu. Ovlašćeni servis je odbio popravku uz odgovor ovlašćenog lica iz Predstavništva SONY Europe B.V. Beograd, da je Tehnomanija napravila previd jer kupca nije informisala o načinu registracije proizvoda, i načinu aktivacije produžene garancije.
Ovlašćeno lice kompanije Sony je navelo da uređaj jeste aktiviran, ali da produžena garancija nije aktivirana i da je kupac trebalo da dobije aktivacioni kod. Takođe je navedeno da je Tehnomanija dobila određeni broj kodova za produžetak garancije.
Postavlja se pitanje zašto bi onda kupac sam od sebe registrovao proizvod na sajtu ukoliko od samog trgovca nije dobio takvu instrukciju. Potrošač je video informaciju o garanciji od pet godina i time se vodio.
Interna komunikacija između trgovca i ovlašćenog uvoznika/servisa ne treba da zanima samog kupca. Kompanija Sony je odbila da popravi uređaj za koji je potrošaču iskomunicirano da ima pet godina garancije odnosno 2 godine zakonske saobraznosti + 3 godine produžene proizvođačke garancije.

S ozbirom da su obe kompanije odbile da potrošaču poprave televizor mi smo im se obratili:

Poštovani svi,

dobili smo pritužbu od potrošača vezano za problem sa registracijom Sony televizora kupljenog u Tehnomaniji.

U prilogu je kompletna prepiska sa predstavnikom kompanije Sony u Srbiji, ovlašćenim servisom, kao i Tehnomanijom. U samoj prepisci ima elemenata za vanredni nadzor Tržišne inspekcije, i proveru samog uvoznika, prodajnog podsticaja kao i načina komunikacije sa potrošačem.

Ukoliko je potrošaču iskomunicirano da je prodajni podsticaj 2+3 godine, tj. produžena garancija od samog proizvođača onda je potrebno da potrošač bude informisan u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

1. Sony tj. ovlašćeni uvoznik je bio u obavezi da potrošaču na prodajnom mestu u papirnom obliku pruži informaciju o dodatnoj garanciji, tj. o načinu registrovanja na sajtu Sonija. Ukoliko je bilo potrebno da se korisnik registruje, a da onda dobije poseban kod koji će u drugom koraku koristiti za dodatnu garanciju, onda je bilo potrebno da se to isto istakne na prodajnom mestu u papirnom obliku.
2. Po rečima potrošača trgovac tj. Tehnomanija je u ovom slučaju pogrešno informisala potrošača da je dovoljna samo registracija na sajtu Sony da bi se dobila produžena garancija. To navodi na pomisao da prodavac nije bio dovoljno iskusan ili obučen, ili da sam uvoznik nije dovoljno obučio prodavce u Tehnomaniji da bi pravilno iskomunicirali uslove promocije. U oba slučaja je potrošaču naneta šteta jer je potrošač obmanut, a time i doneo pogrešnu ekonomsku odluku na svoju štetu jer nije dobio produženu proizvođačku garanciju.

U ovom slučaju se odgovornost prebacuje između Sonija, ovlašćenog servisa i Tehnomanije. Stoga vas molimo da na obostrano zadovoljstvo kontaktirate potrošača na email iz prepiske i da se problem sporazumno reši. Da li će to biti produžetak garancije i popravak na osnovu prvobitne garancije ili novi uređaj, to je na obema stranama i međusobnom dogovoru.

Nadamo se da neće biti potrebe da Tržišna inspekcija radi vanredni nadzor i da će problem biti rešen na obostrano zadovoljstvo. Svakako ćemo ostati u kontaktu sa potrošačem i sačekati ishod priče.

Podsećamo vas da u pisanoj prepisci ima elemenata za pokretanje spora, tako da je sporazumno rešenje najbolje za obe strane.

Nakon što smo uputili email svim zainteresovanim stranama dobili smo odgovor od potrošača da je problem rešen na obostrano zadovoljstvo. Predstavnik kompanije Sony u Srbiji je uputio potršača da odnese televizor u ovlašćeni servis i da će isti biti popravljen o trošku uvoznika.

Naš je savet potrošačima da kad god dobijaju produženu garanciju od trgovca traže kompletnu informaciju kako se ista produžava. U slučaju da se produžena garancija aktivira registrovanjem uređaja na sajtu proizvođača potrebno je sačuvati potvrdni email sa informacijom o produženoj garanciji.

Trgovac je dužan da potrošača informiše o svim bitnim činjenicama vezanim za kupovinu proizvoda ili usluge i ne sme da ga dovodi u zabludu, da bi doneo pogrešnu ekonomsku odluku.

Portal Potrošač:
Foto: Pexels
Izvor: email prepiska sa potrošačem, Tehnomanijom, ovlašćenim servisom i kompanijom Sony Europe B.V. Beograd

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights