Pristupanje EU

Izvor: Wikipedia

Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Poglavlje 28 podeljeno je na dva dela i odnosi se na politiku zaštite potrošača i politiku zaštite javnog zdravlja.

Pravne tekovine EU u oblasti zaštite potrošača regulišu bezbednost potrošačke robe i zaštitu ekonomskih interesa potrošača u brojnim pojedinačnim sektorima. One podrazumevaju opšti okvir finansiranja i pravila koja regulišu zaštitu potrošača na nivou Evropske unije i nivou država članica, uključujući tu i mere zabrane i pristup pravdi, uz mere za poboljšanje saradnje vlasti država članica. Oblast zaštite potrošača reguliše set od nekoliko važnih direktiva koje je potrebno preneti u domaće zakonodavstvo, kao što su:

 • Direktiva o ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija,
 • Direktiva o nepravičnim ugovornim odredbama,
 • Direktiva o ugovorima zaključenim na daljinu,
 • Direktiva o tajmšeringu,
 • Direktiva o nepoštenom poslovanju,
 • Direktiva o označavanju cena i
 • Direktiva o sudskim zabranama.

Cilj harmonizacije pravila o zaštiti potrošača je da se odstrane prepreke na tržištu i da se obezbedi integrisan ekonomski prostor, tako da usluge i roba mogu da cirkulišu s istim standardima bezbednosti i kvaliteta i da potrošači uživaju visok nivo zaštite svojih prava. Dati okvir takođe se odnosi na aspekte u vezi s opštom bezbednošću potrošačkih proizvoda, kao što su opasne imitacije, odgovornost za proizvode s nedostacima i EU sistem brzog uzbunjivanja (RAPEX). Osim toga, regulisana su i pitanja kao što su:

 • prodaja potrošačke robe i garancije u vezi s tim,
 • nepovoljni uslovi ugovora,
 • navođenje cena,
 • prodaja od vrata do vrata,
 • prodaja na daljinu,
 • marketing finansijskih usluga na daljinu,
 • potrošački krediti,
 • lažno i uporedno oglašavanje,
 • nepoštena trgovina,
 • tajmšer zakup,
 • putovanja i prava putnika koji lete.

U okviru Evropske komisije za oblast zaštite potrošača zadužen je Generalni direktorat za pravdu i potrošače (DG JUST)

Izvor: EU Info centar

Spoljašnji linkovi:

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
http://mtt.gov.rs/

RAPEX – Centar za brzo uzbunjivanje potrošača za neprehrambene proizvode
ec.europa.eu

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
europa.rs

EU Info centar
euinfo.rs/

Biljan Borzan
Hrvatska europarlamentarka, borac za prava potrošača
biljanaborzan.eu/

Verified by MonsterInsights