Prava putnika koji lete stranim avio-kompanijama

Ulaganje žalbe avio-prevoziocu

Nakon sloma turizma izazvanim epidemijom Korona virusom na red dolaze i avio-kompanije. Kakva su prava domaćih putnika koji žele da ulože žalbu inostranim avio-prevoziocima.

Na sajtu Aerodroma Nikola Tesla na spisku svih avio-kompanija nema kompletnih kontakt podataka. Za pojedine kompanije navodi se samo sajt, a za određene je navedena web adresa, kontakt telefon i kontakt email. Želeli smo da saznamo koja su prava putnika, ukoliko žele da se se obrate kompaniji.

Za početak smo se obratili Direktoratu civilnog vazduhoplovstva i dobili smo sledeći odgovor:

Zaštita prava putnika u javnom avio-saobraćaju uređena je Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 87/11 i 66/15).

Putnik koji smatra da je prekršeno neko od prava koje ima na osnovu ovog zakona (u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova) može podneti reklamaciju avio-prevoziocu, najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je let obavljen ili kada je trebalo da se obavi.

Ukoliko avio-prevozilac ne odgovori u roku od 60 dana, podnosilac reklamacije ima pravo da povredu ovog zakona prijavi Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Portal Potrošač napominje čitaocima da je za ostale probleme sa avio-kompanijama kao što je oštećen prtljag, izgubljen prtljag, problem sa izdavanje karte ili izmene u redu letenja – za navedeno je potrebno uložiti žalbu udruženjima potrošača. Više informacija možete pronaći na sledećem linku

Nakon odgovora Direktorata obratili smo se i press službi Aerodroma Beograd.
Press služba nam je takođe poslala odgovor:

Kompanija BELGRADE AIRPORT kontakte avio-kompanija postavila je na internet prezentaciju, kako bismo pomogli našim korisnicima/puticima da lakše dođu do informacije o avio-kompanijama. Ovaj spisak redovno se ažurira. Navedeni e-mail kontakti su oni koji su dostupni na zvaničnim internet prezentacijama avio-kompanija, a ne komuniciraju sve kompanije kontakt e-mail adrese.

Imajući u vidu činjenicu da kupovinom avionske karte putnik potpisuje svojevrstan ugovor sa avio-kompanijom, sve pritužbe i potraživanja u vezi sa ugovorenom uslugom putnici uvek treba da potraže direktno u izabranoj avio-kompaniji ili kod agenta za prodaju karata.

Način kontakta sa putnicima, uključujući i odabir govornog jezika, u isključivoj nadležnosti svake pojedinačne avio-kompanije. Kompanija BELGRADE AIRPORT može odgovarati samo za usluge koje pruža, a naši kontakti za žalbe i pitanja javno su dostupni.

Putnici koji putuju sa stranim avio-kompanijama imaju ista prava, kao i putnici koji putuju Er Srbijom. U slučaju da strana avio-kompanija nema predstavništvo u Srbiji ili agenta koji je zastupa putnik je prinuđen da prigovor uloži na engleskom jeziku. Jedini problem može predstavljati nepoznavanje engleskog jezika, da bi putnik bio u mogućnosti da uloži žalbu.
Često se dešava da putnik mora da traži kontakt podatke na sajtu avio-prevozioca što može biti vrlo komplikovano. Prevozioci često izbegavaju da putnicima iskomuniciraju email adrese na koje korisnici mogu uložiti žalbu. Email adresa je najlakši način za ulaganje žalbe i može se koristiti kao pisani dokaz. Takođe je laka za korišćenje. Putniku često može biti prekomplikovano da popunjava žalbu putem kontakt formulara na sajtu avio-kompanije, a takav formular ne može biti garant da je žalba popunjena jer se često dešava da putnik ne dobije povratnu informaciju da je podneo žalbu, kao i to da se ne vidi tekst koji je korisnik napisao. Zato je email adresa najbolji način da korisnik podnese reklamaciju jer ima sve crno na belo. Tako da smatramo da je email adresa najbolji i najefikasniji način da korisnik uloži svoju žalbu.

Naš je savet putnicima da uvek prvo potraže email email adresu, a da ukoliko ista nije iskomunicirana da tek onda popune kontakt formular na sajtu avio-prevozioca. U slučaju da ne poznajete dobro engleski jezik naš je savet da zamolite nekoga da Vam pomogne da uložite prigovor jer je to najbolji način da ostvarite svoje pravo u slučaju da je let otkazan ili da je avio-kompanija pričinila neku drugu štetu.

Portal Potrošač

Foto: Pexels
Izvor: Direktorat civilnog vazduhoplovstva, Pres služba Aerodroma Beograd, Paragraf

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights