Pozitivno rešena reklamacija na kvalitet obuće – Sport Time Balkans

Reklamacija Nike patike - Sport Balkans

Našoj redakciji obratila se čitateljka iz Niša zbog problema sa trgovcem.

Kupila sam sinu patike 02.09.2019. god.i platila ih skoro 22.300 dinara. U junu ove godine na tim istim patikama odlepio se đon, a samim tim je vazdušni đon ispustio vazduh, tako da prilikom hodanja stopalo propada. Uzgred i leva patika je počela da se odlepljuje.

Odlepljen đon na patici od 22.300 dinara

08.07.2020god. otišla sam u TC Forum, da reklamiram patike, u radnju koja se nalazi u prizemlju, a to je Nike shop(firme po franšizi SPORT TIME BALKANS D.O.O, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd) Posle 8 dana odgovor mi je stigao na kućnu adresu, da mi je odbijena reklamacija.

Prvi odgovor na reklamaciju – Nike Shop Niš – Firma Sport Balkans

Ponovnim odlaskom u radnju 17.07.2020  zahtevala sam da se patike opet pošalju na kontrolu, ali mi je i ta reklamacija odbijena uz isto APSURDNO obrazloženje da su neadekvatno korišćene i održavane!

Drugi odgovor na reklamaciju – Nike Shop Niš – Firma Sport Balkans


Čak i da su patike jeftinije, postupak prodavca je krajnje bezobrazan, a kamoli što su patike plaćene oko 22.300 din. Htela sam da častim dete za odličan uspeh u gimnaziji i jedva sam ih kupila! Pitam se dokle će više država, inspekcija ili ko je vec nadležan da toleriše i dozvoljava ovakave prevare kupaca, a takođe kako je dozvoljen i sukob interesa, tj. da Jugoinspekt sad vrši kontrolu pre prodaje i da ustanovi da su patike dobre, i da onda prilikom reklamacije taj isti Jugoinspekt odbija reklamaciju.

Smatram da sam dovedena u zabludu u odnosu cena-kvalitet, kao i u odgovoru trgovca da je patika neadekvatno korišćena i održavana i da je reklamacija neosnovana.

Čitateljku smo uputili da se ponovo obrati trgovcu i da zatraži izveštaj akreditovane laboratorije. U prilogu su oba izveštaja Jugoinspekta, a na koji se uvek poziva ovaj i ostali trgovci koji prodaju obuću.

Prvi odgovor Jugoinspekta

Navedeni izveštaj nema odgovor na pitanje kako je to korisnik neadekvatno i nepravilno koristio obuću, i na koji način je to utvrdila ova neakreditovana laboratorija.

Drugi odgovor – Jugoinspekt

Drugi odgovor je samo pozivanje na prvi izveštaj, bez da se potrošaču pojasni zašto su smatrali da je reklamacija neopravdana i na koji način su to utvrdili.

Unapred smo znali znali da će se ponoviti ista situacija kada kontrolu vrši neakreditovana laboratorija Jugoinspekt.
Istu situaciju u kojoj se odbija reklamacija imao je i naš drugi čitatelj
Pozitivno rešena reklamacija na kvalitet obuće uz pomoć Portala Potrošač – ĐAK Sport

Potrošač nam je skrenuo pažnju na par detalja, a u šta smo se i sami uverili. Izveštaj je uradio Jugoinspekt koji pri dnu izveštaja navodi sledeće informacije “Stručno mišljenje ne daje akreditovano telo za ocenjivanje Jugoinspekt Beograd AD, niti je ono pod akreditacijom ATS-a(Akreditacionog tela Srbije). Rešenja i nalazi iz ovog dokumenta nisu obavezujući pri konačnom rešavanju spora između nalogodavca i kupca proizvoda”.

Dolazimo do apsurdne situacije da stručno mišljenje daje telo koje nije akreditovano za konkretan posao, ali da to mišljenje nije obavezujuće u sudskom sporu. Jeste obavezujuće za potrošača jer se trgovac poziva na isto, ali nije obavezujuće na sudu kada potrošač pokreće sudski spor. Onda se može zaključiti da je ovakvo rešenje pravno ništavno i da potrošač može bez problema da dobije spor na sudu jer je proveru vršilo neakreditovano telo čime je potrošač doveden u zabludu, a trgovac je svesno prekršio zakon. Takođe Zakon o obligacionim odnosima striktno zabranjuje da jedna strana ima manja prava u odnosu na drugu stranu. Ovakav izveštaj Jugoinspekta služi samo za ostvarivanje interesa trgovaca i za zaradu koju Jugoinspekt ostvaruje za zaštitu interesa trgovaca.

Pokušali smo da kontaktiramo trgovca i da predložimo da reklamacija bude pozitivno rešena jer je potrošač u pravu, ali navedena kompanija nema svoj sajt niti kontakt email. Uspeli smo da pronađemo email finansijske službe. Malo je apsurdno da ovlašćeni uvoznik za Nike brend nema svoj sajt.

Čitateljka nas je obavestila da je trgovac prihvatio reklamaciju, ali da nije izvršio povraćaj sredstava pošto je prošlo više od 6 meseci od datuma kupovine. Potrošač je izabrao dva para patika u vrednosti tog iznosa, tako da je problem delimično rešen na obostrano zadovoljstvo.

Jako je bitno da se uloži reklamacija, isprate svi koraci i da se zatraži izveštaj akreditovane laboratorije. Trgovac mora jasno da naznači zašto odbija reklamaciju i na osnovu kojih činjenica. Ukoliko to nije potkrepljeno dokazima potrošač može da pokrene besplatan potrošački spor preko registrovanog udruženja potrošača. Kada su činjenice jasne sud vrlo lako donosi odluku u korist potrošača.

Potrošači ne treba da ćute i treba da se bore za svoja prava i svoj novac koji su izdvojili za proizvod ili uslugu. Na trgovcu je da poštuje potrošača i zakone po kojima radi.

Portal Potrošač
Foto: Pexels, Potrošač

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights