Pitali smo kompaniju DM vezano za akciju „Uvek povoljno“

Pitali-smo-DM-Akcija-Uvek-Povoljno

Portal Potrošač uputio je kompaniji DM pitanja vezano za njihovu akciju „Uvek povoljno“. S obzirom da je u pitanju novi tip promotivne prodaje, koja ne uključuje kataloške ili akcijske popuste želeli smo da proverimo da li je navedena akcija u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Takođe nas je zanimalo kakva je korist za krajnjeg potrošača i šta kompanija DM želi da postigne navedenom akcijom.

U potpunosti prenosimo postavljena pitanja, kao i dobijene odgovore. Odgovore na naša pitanja poslalo je Odeljenje za Marketing i komunikacije u kompaniji DM.Zašto kompanija DM ne prikazuje prethodnu cenu proizvoda kada uvodi akciju Uvek povoljno? Da li onda dovodite potrošače u zabludu ukoliko navedete da je proizvod povoljan, a vi ste pritom eventualno podigli cenu proizvoda. Onda taj proizvod nije povoljan.

Koncept „Uvek povoljno“, predstavlja poslovnu politiku dm-a kojom se maloprodajne cene određenih artikala koje društvo prodaje u svojim maloprodajnim objektima širom Srbije, ne menjaju u određenom vremenskom periodu. Oglašavanje ovog koncepta se vrši na takav način da se potrošačima ukaže na postojanost povoljnih cena koje se neće menjati u određenom vremenskom periodu, kako bi potrošači imali mogućnost da kupuju proizvode koje uobičajeno koriste po povoljnoj ceni u dužem vremenskom periodu, bez pravljenja zaliha u trenutku kada im možda nisu potrebni. Koncept  „Uvek povoljno“ ne predstavlja akcijsku prodaju robe, odnosno ne predstavlja prodaju sa sniženom cenom u smislu čl. 37 Zakona o trgovini, te se stoga ne primenjuju ni pravila za oglašavanje prethodne cene, jer ovde nije u pitanju akcijsko sniženje robe. Potrošači nisu u zabludi jer cene u konceptu „Uvek povoljno“ nisu podignute cene, već su naprotiv u pitanju cene koje su niže od uobičajenih redovnih cena proizvoda na tržištu, za one proizvode koje je dm nabavio pod povoljnim uslovima u skladu sa svojom poslovnom odlukom.

Kada istekne period promo akcije od četiri meseca, da li to znači da proizvod automatski poskupljuje?

U pitanju nije prodajni podsticaj u smislu akcijskog sniženja koje u skladu sa Zakonom o trgovini ima drugačiji period trajanja i drugačije elemente koji se moraju ispuniti,  već naša garancija o nepromenljivosti cena minimum 4 meseca. Dakle ovim garantujemo kupcima da se cene neće povećavati minimum 4 meseca (a mogu trajati i duže), te time dajemo potrošačima fleksibilnost prilikom kupovine tih proizvoda.

Ukoliko opet nakon nakon perioda isti proizvod uđe u akciju Uvek povoljno, da li to znači da postoji mogućnost da je proizvodu podignuta opet cena?

 Proizvodi koji  ulaze u koncept „Uvek povoljno“ su oni koji su nabavljeni pod povoljnim uslovima, naglašavamo da nije u pitanju akcijska prodaja.

Na osnovu kog parametra potrošač može da zna da je vaš proizvod povoljniji u odnosu na konkurenciju na osnovu toga što ste naveli da je nešto Povoljno?

Kvalifikacija povoljno se odnosi na one proizvode u našem asortimanu kod kojih su cene niže od redovnih tržišnih cena. Ovo je posledica boljih uslova koje je dm uspeo da dobije u nabavci ovih proizvoda. Kvalifikacija „povoljne cene“ je bazirana na jasnim  kriterijumima povoljnih uslova nabavke i smanjene marže koju dm primenjuje.

Da li je vaša akcija Uvek povoljno u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača time što niste naveli staru cenu proizvoda?

Napominjano da nije u pitanju akcijska prodaja sa sniženom cenom, te da stoga nemamo ni obavezu po zakonu da navedemo prethodnu cenu.

Da li je akcija Uvek povoljno u skladu sa Zakonom o zašiti potrošača time što traje četiri uzastopna meseca?

Koncept Uvek povoljno je komuniciran prema potrošačima kroz različite kanale oglašavanja (društvene mreže, katalozi, informacije u samim maloprodajnim objektima) u kojima se jasno pojašnjava da nije u pitanju akcijsko sniženje koje po Zakonu o trgovini traje 31 dan već drugačiji koncept, koji se primenjuje na evropskom tržištu gde povoljne cene ostaju stabilne, nepromenjene u dužem vremenskom periodu. Dakle, nikakva netačna obaveštenja u pogledu povoljnosti ovih cena nisu data potrošačima, te je ceo koncept usklađen sa Zakonom o zaštiti potrošača kao i sa Zakonom o trgovini.

Da li odgovorno tvrdite da vaša akcija Uvek povoljno ne krši članove 17,18,19. Zakona o zaštiti potrošača i da ne dovode potrošače u zabludu i onemogućuju potrošačima da donesu najbolju ekonomsku odluku?

U oglašavanju našeg koncepta „Uvek povoljno“ nema elementa bilo kakve nepoštene/obmanjujuće poslovne prakse iz Zakona o zaštiti potrošača obzirom da potrošačima na jasan, potpun i istinit način dajemo sve potrebne informacije za donošenje odluke da li da kupe proizvode koji su deo ovog koncepta, dakle ne uskraćujemo ih za bilo kakve informacije niti iznosimo infomacije koje potrošače mogu dovesti u zabludu. Osim toga u našim komunikacijama nema navođenja da je u pitanju akcijska prodaja koja je jasno definisana čl. 37 Zakona o trgovini,  te smatramo da je potrošačima jasno da ovo nije akcijsko sniženje od 31 dan (kod koga uvek stoji vreme trajanja akcijske prodaje) već jedna drugačija poslovna politika kojom se povoljne cene zadržavaju duži vremenski period, sve sa ciljem da se potrošačima omogući fleksibilnost u kupovini, bez stresa, upoređivanja cena, čekanja i praćenja akcija, ili pak pravljenja zaliha proizvoda koji im u tom trenutku možda nisu potrebni.  Preuzimanjem ove cenovne politike od naše matične kompanije iz Austrije sprovodimo evropski trend i praksu  na domaćem tržištu sve sa ciljem davanja pogodnosti i domaćim potrošačima.

Kompanija DM nam je odgovorila na sva postavljena pitanja. Iako je u pitanju nov način prodaje za koji kompanija DM tvrdi da je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača iskreno verujemo da proizvodi neće biti skuplji od konkurencije. Nadamo se da proizvodi nakon isteka perioda u okviru akcije „Uvek povoljno“ neće imati drastičnu korekciju maloprodajne cene.

Izvor: Odeljenje za marketing i komunikacije kompanije DM
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights