Pekara Hleb i kifle obmanjuje potrošače

Pekara Hleb i kifle obmanjuje potrošače

Portal Potrošač je dobio par mejlova potrošača jer pekara Hleb i kifle ne prikazuje deklaracije proizvoda u svojim pekarama. Obratili smo im se, ali nismo dobili odgovor. Stoga ćemo se obratiti i poljoprivrednoj inspekciji da bi reagovala u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane.

Prenosimo vam najbitnije članove navedenog pravilnika

Prezentacija hrane u ugostiteljskim objektima

Član 7

Pravna i fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku delatnost, prilikom prezentacije hrane koju nude krajnjem potrošaču, pre konzumacije, treba da istaknu sve potrebne informacije o prisutnosti sastojaka hrane koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije utvrđene u skladu sa ovim pravilnikom, a ostale informacije da dokumentuju krajnjem potrošaču, ako on to zahteva.

III OBAVEZNE INFORMACIJE O HRANI

  1. Opšti uslovi za deklarisanje upakovane hrane

Obavezni podaci

Član 8

Na deklaraciji upakovane hrane navode se sledeći podaci:

1) naziv pod kojim se hrana stavlja u promet;

2) spisak sastojaka;

3) svi sastojci ili pomoćna sredstva u procesu proizvodnje, koji su navedeni u Prilogu 1 – Sastojci koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1) ili su dobijeni od sastojaka ili proizvoda iz Priloga 1, a koji su upotrebljeni u procesu proizvodnje ili pripreme hrane i koji su prisutni u gotovom proizvodu, čak i u izmenjenom obliku;

4) količina određenih sastojaka ili kategorije sastojaka;

5) neto količina;

6) rok trajanja;

7) posebni uslovi čuvanja i/ili upotrebe hrane, ako utiču na svojstva hrane i rok trajanja;

8) naziv i adresa/sedište subjekta u poslovanju hranom pod čijim se nazivom, odnosno poslovnim imenom hrana stavlja u promet, a koji je registrovan u Republici Srbiji;

9) zemlja porekla ili zemlja i mesto porekla, u skladu sa članom 26. ovog pravilnika;

10) uputstvo za upotrebu, kada u nedostatku takvog uputstva ne bi bila moguća pravilna upotreba hrane;

11) stvarni sadržaj alkohola kod pića koja sadrže više od 1,2% vol alkohola;

12) nutritivna deklaracija;

13) oznaka serije ili lota;

14) kategorija kvaliteta ili klasa hrane, ako ta hrana, u skladu sa posebnim propisima, podleže kategorizaciji ili klasifikaciji.

Podaci iz stava 1. ovog člana navode se rečima i brojevima, a pored toga, mogu se označavati i piktogramima ili simbolima.

Dodatni obavezni podaci za određenu vrstu ili kategoriju hrane

Član 9

Pored podataka iz člana 8. ovog pravilnika na deklaraciji, za određenu vrstu ili kategoriju hrane, navode se i dodatni podaci u skladu sa Prilogom 2 – Hrana čija deklaracija treba da uključi jedan ili više dodatnih podataka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 2).

Navođenje obaveznih informacija o hrani

Član 10

Obavezne informacije o hrani treba da budu lako dostupne i uočljive za svu hranu, u skladu sa ovim pravilnikom.

Podaci iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika štampaju se na ambalaži ili na etiketi koja je pričvršćena za ambalažu na takav način da se ne može lako odvojiti od nje.

Podaci iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika ispisuju se tako da obezbede jasnu čitljivost, i to slovima čija je visina data u Prilogu 3 – Definicija visine slova „x“, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 3).

Visina malih slova treba da odgovara visini slova „x“ koja je jednaka ili veća od 1,2 mm, a za ambalažu čija je najveća površina do 80 cm2 visina malih slova treba da odgovara visini slova „x“, koja je jednaka ili veća od 0,9 mm.

Svakako ćemo se obratiti i poljoprivrednoj inspekciji da bi pravno lice bilo kažnjeno jer ne sprovodi Pravilnik o deklarisanju i označavanju hrane.

Portal Potrošač
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights