Održavanje paketa tekućeg računa – uporedni prikaz troškova po bankama

Uporedni prikaz paketa tekućih računa kod poslovnih banaka

Portal Potrošač je želeo da proveri koliki su iznosi za pojedine usluge koje banke naplaćuju u okviru paketa tekućeg računa kao i van paketa usluga.
Korišćeni su sajtovi banaka kao i sajt NBS. Na sajtu NBS nalazi se uporedni pregled naknada za usluge povezane sa platnim računima. Uporedni prikaz je dobra zamisao, ali je vrlo traljavo urađen i pojedini nazivi nisu ni ažurirani. Takođe ne uključuje dodatne usluge koje korisnik ima po određenom paketu usluga, što je propust NBS.

Tabela uključuje sledeće stavke: mesečno održavanje paketa usluga, devizni račun, trošak po jednom nalogu za plaćanje, SMS servis, trošak korišćenja debitne kartice na bankomatu druge banke, trošak zamene PIN-a.

Kreditne proizvode kao sto su kreditne kartice, čekovi, dozvoljeni minus,… nismo uzimali u obzir.

*Znak označava da je usluga besplatna ili da se ne naplaćuje
Paketi su birani slobodnom procenom i tražena je neka zlatna sredina između paketa koji obezbeđuju da korisnici imaju što više besplatnih usluga koje su uključene paketom usluga.

Uporedni prikaz tekućih računaPaket
tekućeg računa
Održavanje dinarskog računa Devizni račun

EUR
Nalog 
za plaćanje SMS Debitna - 
bankomat druge banke Zamena PIN-a Ukupno

SMS obaveštenja + 5 naloga + devizni račun
Mobi bankaProgresiv+40050--Besplatno i neograničeno na bankomatima svih banaka-450
Aik bankaStart 250---2%, min 150-250
Eurobank DirektnaEuroplata Premija340---2%, min 200500340
Poštanska štedionicaRačun Plus25050--2%, min 100-300
Erste bankaOsnovni
dinarski račun
290-0.25%, min 15502%, min 150300340
HalkbankSilver paket295-Prva 3 bez naknade,
0.5%, 19Kartice I prijem zarade besplatno. Ostali prilivi 7 dinara po poruciMin 100150295 + 5 SMS poruka po 7 dinara + dva naloga 38 = 368 dinara
NLB bankaNLB
Dobar račun
300-15 din -2%, Min 150500375
Komercijalna bankaKombank
Aktiv Set
410-Fizicka lica 0 RSD

Pravna lica 15 RSD
-0.33%, min 120 Visa
1% + 2 EUR Mastercard100485
Unicredit bankaPaket
račun gold
395-20 din-1%, min 170900495
Banca IntesaHit Plus475-15-3%, min 150300550
Procredit bankaTotal Paket 595 -10 naloga besplatno, svaki naredni 
20 dinara-Prvih 5 podizanja besplatno. Svako naredno 
2%, min 130-595
AddikoZlatni 600 -Prva 3 bez naknade, svaki naredni 50 din-Prva dva podizanja bez 
naknade 150600
OTP bankaPrestiž paket595-9 din-1.95%, Min 195-670
Raiffeisen bankaPaket
tekući račun
290350-100 din info o svim prilivima-odlivima2%, min 210150710

Najskuplje održavanje računa imaju Addiko banka i OTP banka. Kada se ukalkuliše tekući račun, devizni račun kao i SMS servis onda najskuplje mesečno održavanje ima Raiffeisen banka i ono iznosi 710 dinara.

Raiffeisen banka je jedina banka koja naplaćuje održavanje deviznog računa u iznosu od 350 dinara. Mobi banka i Banka poštanska štedionica naplaćuju održavanje deviznog računa od 50 dinara kada na računu postoji promet. Korisnici svakako ne mogu da vrše kupoprodaju deviza bez deviznog računa tako da nema ni poente da se ova stavka izdvaja. Smatramo da se korisnici obmanjuju time što to nije uračunato u održavanje paketa usluga.

Banke koje ne naplaćuju bezgotovinski nalog za plaćanje u okviru navedenih paketa u tabeli su: Mobi banka, Poštanska štedionica, Eurobank Direktna, Aik banka i Raiffeisen banka. Pored toga što korisnici plaćaju održavanje računa, oni još rade i posao banke i povrh svega plaćaju i proviziju za nalog za plaćanje što potpada pod nepoštenu trgovačku praksu.

Erste banka i Raiffeisen banka jedine naplaćuju SMS servis. Raiffeisen banka ne uključuje u paket obaveštenja o transakcije karticama u Srbiji već u inostranstvu što je totalni nonsens. Građani prvenstveno plaćaju za paket usluga u Srbiji, a ne u inostranstvu. Na taj način Raiffeisen banka primorava potrošače da plaćaju SMS servis od 100 dinara mesečno. Halk banka omogućava besplatna obaveštenja samo sa transakcije karticama i prilive zarada/penzija. Sve ostalo naplaćuje po 7 dinara po poruci što takođe utiče na dobru zaradu od strane banke.

Mobi banka je jedina banka koja omogućava podizanje novca sa svih bankomata bez provizije u paketu Progresiv+. Ranije je to bilo moguće i u MTS banci, dok je Poštanska Štedionica nije kupila i degradirala kompletnu uslugu i koncept navedene banke. Upravni odbor Poštanske Štedionice očigledno ne razume da pojedini korisnici nisu navikli da koriste isključivo bankomate Poštanske Štedionice ili da gube vreme na šalterima banke. Stoga je MTS banka bila odlična alternativa Mobi banci, ali je i omogućavala korisnicima da bilo kom bankomatu podižu novac bez provizije.
U paketu koji je obuhvaćen tabelom Addiko banka omogućava prva dva podizanja bez provizije, a Procredit banka prvih 5 podizanja.

Pojedine banke zarađuju ogromna sredstva na zameni PIN-a koji je skoro nikakav trošak za same banke. S obzirom da pojedine banke omogućavaju besplatnu zamenu PIN-a na bankomatu ili u aplikaciji nema razloga da se na ovoj stavci zarađuje od korisnika. Unicredit banka zamenu PIN-a naplaćuje 900 dinara, Eurobank Direktna i NLB banka po 500 dinara, a iza njih slede Erste banka i Banca Intesa sa po 300 dinara.

Korisnicima preporučujemo otvaranje računa u Mobi banci, AIK banci, Eurobank Direktnoj i Erste banci. Poštanska štedionica ima razgranatu mrežu ekspozitura, ali nema multifunkcionalne bankomate.

Mobi banka je u potpunosti digitalizovala svoje poslovanje, tako da je odnos sa bankom samo kod otvoranja računa. AIK banka, Eurobank Direktna i Erste banka imaju i multifunkcionalne bankomate tako da se tu smanjuje odlazak na šalter banke.

Ukoliko korisniku nisu bitni kreditni proizvodi Mobi banka je preporuka za svakog korisnika. 450 dinara mesečno obezbeđuje sva elektronska plaćanja u neograničenom obimu i sve uplate/isplate RSD/EUR preko bankomata.

Za korisnike koji ne vole da gube vreme na šalterima banaka odlična alternativa može biti i iRačun Raiffeisen banke.

Pojedine banke su uveliko uvele ili polako uvode gotovinske multifunkcionalne bankomate. Namena tih bankomata jeste da korisnicima uštedi vreme za čekanje na šalteru banke i omogući korisniku da uplaćuje/podiže novac sa bankomata. Neke banke omogućavaju i uplatu evra, a pojedine i isplatu evra sa deviznih računa korisnika.

BankaRSD uplata/isplataEUR uplataEUR isplata
Mobi banka+++
Aik banka+++
Eurobank Direktna+++
Raiffeisen banka+++
OTP banka +-+
Banca Intesa++-
Erste banka+--

*Podizanje na bankomatima domaće banke je bez nadoknade
*U svim navedenim paketima tekućih računa ne naplaćuje se Web i mobilno bankarstvo
*iRacun Raiffeisen banke može biti dobra alternativa paketu tekućeg računa jer je gore navedeni preskup, kada se ubaci devizni račun i SMS obaveštenja.
*Poštanska štedionica i Mobi banka naplaćuju nadoknadu za devizni račun, kada postoji promet po istom. Svakako smo i naveli koliko košta održavanje deviznog računa jer svakako nije moguće vršiti kupoprodaju deviza bez korišćenja deviznog računa.
*Nismo uzimali u obzir kreditne proizvode kao što su dozvoljeni minus, kreditna kartica, čekovi,…
*Nisu uzete u obzir banke koje imaju mali broj klijenata i koje ne omogućavaju veliki broj usluga koje su potrebne klijentima. Pojedine banke su se u međuvremenu integrisale u druge banke ili jednostavno ne pružaju usluge za fizička lica.
Spisak banaka koje nisu uključene u tabelu: Alta banka, API bank, Bank of China, Expobank, Mirabank, 3Bank.
*Moguće su i greške u unosu iznosa pojedinih provizija zbog tarifnika koji su vrlo nejasni, nečitki i koje je teško pronaći u pojedinim bankama. Tako

Izvor:

Adiko banka
Uporedni prikaz tekućih računa
Addiko banka – Tarifa naknada

AIK banka
Račun Start
Aik banka tarifa nakanda

Banca Intesa
Intesa Hit Plus paket
Banca Intesa – Tarifa naknada

Poštanska štedionica
Račun Plus
Poštanska Štedionica – Tarifa naknada

Erste banka
Izbor računa
Erste banka – Tarifa naknada

Eurobank Direktna
Euro plata Premija
Eurobank Direktna – Tarifa naknada

Halkbank
SIlver paket
Halkbank – Tarifa naknada
Pregled usluga i naknada za Silver paket

Komercijalna banka
Kombank Aktiv paket
Komercijalna banka – Tarifa naknada

Mobi banka
Progresiv+ paket
Mobi banka – Tarifa naknada

NLB banka
NLB Dobar račun
NLB – Tarifa naknada

OTP banka
Prestiž paket
OTP banka – Tarifa naknada

Procredit Bank
Total paket
Procredit bank – Tarifa naknada

Raiffeisen banka
Paket tekući račun
Raiffeisen banka – Tarifa naknada

Unicredit Banka
Paket račun Gold
Opšti uslovi poslovanja, ostale usluge
Unicredit banka – Tarifa naknada


Portal Potrošač
Izvor: Sajtovi banaka i NBS
Foto: PexelsMože Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights