Novi trendovi u upotrebi Dina kartice u Republici Srbiji

Od usvajanja Zakona o međubankarskim naknadama proteklo je skoro godinu dana. Zanimalo nas je kakva su iskustva NBS u primeni nacionalne Dina kartice i šta to potrošači mogu očekivati u narednom periodu.

Prenosimo vam u celosti odgovor Narodne banke Srbije

DinaCard sistem podržava izdavanje i prihvatanje čip kartica još od 2012. godine, ali da zbog skoro potpunog odsustva zloupotreba, koje su se uglavnom svodile na izgubljene kartice sa PIN-om koji je bio uz karticu, od čega čip ne pruža nikakvu dodatnu zaštitu, poslovne banke koje izdaju DinaCard kartice nisu odmah pokrenule izdavanje kartica sa čipom.

Nacionalni kartični sistemi su vrlo retko meta organizovanih zloupotreba, sa kojima se suočavaju internacionalni sistemi (praksa je pokazala da se zloupotrebe uglavnom ne obavljaju u zemlji u kojoj je izdata kartica, već u inostranstvu).

Narodna banka Srbije koja upravlja DinaCard sistemom je ipak preduzela mere kojima se od banaka zahteva da u određenim obaveznim rokovima podrže prihvatanje DinaCard čip kartica na svim svojim terminalima, pri čemu se razmatra i uvođenje obaveze izdavanja kartica sa čipom. Najveći prihvatioci nacionalne kartice već su obavili sertifikaciju za prihvatanje čip kartica, a istovremeno se odvija i sertifikacija banaka članova sistema za izdavanje DinaCard čip kartica.

Slika: NBS

Kada je reč o beskontaktnim plaćanjima karticama, iako je u opticaju sve veći broj beskontaktnih platnih kartica na našem tržištu, potrebno je imati u vidu da beskontaktne kartice, uprkos marketinškim kampanjama, ne pružaju nove funkcionalnosti u odnosu na klasične kartice, naročito ako su u pitanju viši iznosi koji se plaćaju kada je potrebno unošenje PIN koda kao i kod kartica sa kontaktnim čipom. Dakle, beskontaktne kartice omogućuju plaćanje na prodajnom mestu bez unosa PIN-a samo ako su u pitanju transakcije manje vrednosti, okvirno do nekoliko hiljada dinara. Ipak, Narodna banka Srbije je, između ostalog i zbog tehnološkog unapređenja nacionalne kartice (koje podrazumeva i uvođenje najsavremenijih načina plaćanja u koje spadaju i beskontaktno plaćanje, plaćanje mobilnim telefonom, i slično) uspostavila saradnju sa kineskim nacionalnim kartičnim sistemom UnionPay, što će pored omogućavanja korišćenja domaće kartice DinaCard na globalnoj prihvatnoj mreži tog sistema, korisnicima obezbediti i pomenute, popularne oblike plaćanja.

Iako je DinaCard kartica nacionalna kartica Republike Srbije namenjena dominantno za domaću upotrebu, Narodna banka Srbije je uspostavila saradnju sa dva velika internacionalna kartična sistema radi omogućavanja izdavanja DinaCard kartice koja se može koristiti i u inostranstvu. Kao rezultat saradnje Narodne banke Srbije sa kompanijom Discover Financial Services, od 2010. godine postoji i internacionalni model DinaCard kartice (DinaCard-Discover) koji se može koristiti i u inostranstvu, na svim prodajnim mestima i bankomatima obeleženim logotipima prihvatnih mreža Diners Club International, Discover i Pulse:

DinaCard-Discover kartice mogu da izdaju sve banke u DinaCard sistemu, u skladu sa sopstvenom poslovnom politikom, a trenutno se ove kartice nalaze u ponudi Komercijalne banke, Banke Poštanska štedionica i MTS banke. Iako izdavanje internacionalnih Dina kartica nije obavezno, svakako je u interesu poslovnih banaka da izdaju karticu sa što više funkcionalnosti, što uključuje i međunarodnu upotrebu.

Od tekućih aktivnosti u okviru saradnje sa kompanijom Discover Financial Services, očekuje se izdavanje DinaCard-Discover kartica sa čipom, a u toku je i proširenje saradnje sa pomenutom kompanijom u domenu plaćanja na internetu, na stranim veb sajtovima.

O kompaniji Discover Financial Services detaljnije informacije se mogu pronaći na sledećem linku

U sklopu saradnje između Narodne banke Srbije, koja upravlja DinaCard sistemom, i kineskog nacionalnog kartičnog sistema UnionPay biće omogućeno korišćenje domaće kartice DinaCard na globalnoj prihvatnoj mreži UnionPay sistema.

U toku su aktivnosti na povezivanju ova dva nacionalna kartična sistema, u okviru kojih će, u prvoj fazi, biti omogućeno prihvatanje UnionPay kartica na DinaCard prihvatnoj mreži u Republici Srbiji (u toku ove godine), nakon čega će biti omogućeno izdavanje DinaCard-UnionPay kartica. I ove kartice će moći da izdaju sve banke u DinaCard sistemu, koje budu zainteresovane da takav proizvod ponude svojim korisnicima. DinaCard-UnionPay kartice će se izdavati sa čip beskontaktnom tehnologijom (u toku naredne godine), a u inostranstvu će se koristiti na svim prodajnim mestima i bankomatima obeleženim logotipom UnionPay sistema:

UnionPay je najzastupljeniji kartični sistem u svetu sa preko 6,5 milijardi izdatih kartica, koje se mogu koristiti na globalnoj prihvatnoj mreži u preko 160 država i teritorija i koja se neprekidno širi.

Kada je u pitanju plaćanje na internetu, u ovom trenutku, Dina karticom je moguće platiti u više od 100 domaćih internet prodavnica, a broj trgovaca na internetu koji prihvataju plaćanje domaćom karticom neprekidno se uvećava. Plaćanje na internetu dostupno je svim korisnicima Dina kartice, bez obzira na to koja banka im je izdala karticu.

Potpun spisak prodajnih mesta na kojima se može plaćati domaćom karticom na internetu uvek je dostupan preko sledećeg linka:

Pomenućemo samo neke od najvećih trgovaca koji prihvataju onlajn plaćanja domaćom karticom: Ikea, Air Serbia, Dexy co, knjižare Delfi i Laguna, Gigatron i mnogi drugi.

U vezi sa pitanjem koje se odnosi na efekte Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica na DinaCard sistem, pre svega ističemo da su broj transakcija i promet domaćom karticom imali konstantan rast od početka rada nacionalnog kartičnog sistema. Rast je u poslednjih 8 meseci izraženiji, u prvom tromesečju 2019. godine, rast broja transakcija u odnosu na isti period prethodne godine bio je 32%, a prometa 48%.

Izvor: Narodna banka Srbije
Slika: NBS

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights