Nepoštena trgovačka praksa – Win Win odbija da vrati novac za pogrešno isporučen model televizora

Nepoštena trgovačka praksa - Win Win odbija da vrati novac za pogrešno isporučen televizor

Portalu Potrošač obratio se potrošač koji je preko sajta Win Win-a kupio televizor. Ništa ne bi bilo sporno da potrošaču nije isporučen pogrešan monitor.

Potrošač je uputio dopis našem portalu zbog problema sa službom reklamacija kompanije Win Win.

Potrošač tvrdi da mu je isporučen pogrešan model televizora suprotno od onoga što je naručio i što se vidi u porudžbenici.

U porudžbenici je naveden poručen model televizora, a isporučen je 32LM637BPLA

Potrošač je 22. decembra prošle godine poručio model LG 32LM6370PLA.AEU – Crni, što se vidi u porudžbenici i samoj dostavnici koju je dobio od kurirske službe. Uvidom u proizvođačku nalepnicu potrošač je utvrdio da mu je poslat uređaj lošijeg kvaliteta tj. slabijih tehničkih performansi.

Uređaj koji je dostavljen potrošaču ima oznaku 32LM637BPLA. Taj uređaj je HD Ready umesto Full HD koji ima prvobitno poručen uređaj.

Potrošaču je isporučen model 32LM637BPLA umesto modela 32LM6370PLA.AEU

Uvidom na sajtu Win Win primetili smo da su u tom trenutku oba uređaja bila dostupna na sajtu i da je drugi model bio znatno jeftiniji. Nismo ulazili u analizu cene koja je navedena u online porudžbenici, ali smo došli do zaključka da je to bila akcijska cena; kao da ni potrošača ne bi trebalo da interesuje čija je greška u pitanju.

Izvor: Win Win

Naš portal je skrenuo pažnju kompaniji Win Win da je verovatno neko od njihovih zaposlenih u logistici napravio nenamernu grešku i da je potrošaču dostavljen pogrešan model televizora. Stoga je kompanija Win Win kao trgovac u obavezi da po Zakonu o zaštiti potrošača potrošaču nadoknadi štetu jer mu je poslat pogrešan model televizora. Potrošač ima pravo da bira da li želi povraćaj novca ili televizor koji je naručio. S obzirom da je potrošaču u startu dostavljena pogrešna roba on je imao pravo da odustane od kupovine ili da traži zamenu za ispravan model televizora, koji je i platio. 

Potrošač nam je napomenuo da je uložio dve žalbe i da je odbijen sa sledećim odgovorom:

„Detaljnom proverom smo potvrdili da Vam je isporučen

uređaj koji ste poručili.“

Nakon prvog obraćanja portala Potrošač kompanija Win Win nam je odgovorila da su primili email i da će konsultovati potrošača.

Nakon što su ignorisali naše dopise i potrošača, potrošač nam se ponovo obratio.

Potrošača smo uputili da se obrati Sektoru tržišne inspekcije jer je trgovac prekršio više zakonskih odredbi.

Trgovac je na kraju kontaktirao potrošača i dogovorili su se da potrošač vrati televizor, a da će mu trgovac vratiti novac.

Smatramo da nije bilo potrebe da se gubi toliko vremena na međusobne prepiske. Samom potrošaču smo napomenuli da izbegavamo da pišemo tekstove o nepoštenoj trgovačkoj praksi i da smo više radi da se svaka reklamacija rešava na obostrano zadovoljstvo. S obzirom da je trgovac posle više apela pozitivno rešio reklamaciju odlučili smo da objavimo tekst, da bi i ostali potrošači bili obavešteni o mogućem problemu koji može nastati u situaciji kada im kompanija Win Win isporuči pograšan proizvod.

U situaciji kada je sve jasno i kada se vrlo lako dokumentuje greška trgovca, ne vidimo razlog da potrošač pokreće bilo kakav sudski spor ili da šalje prijavu inspekciji. Najlogičnije je da trgovac odmah uloži žalbu i prihvati reklamaciju potrošača.

Portal Potrošač
Foto: Privatna arhiva potrošača, Win Win sajt, Pexels
Izvor: Email komunikacija sa potrošačem, Win Win sajt

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights