Nepoštena trgovačka praksa – Sport Vision / Buzz

Sport Vision / Buzz - nepoštena trgovačka praksa

Našoj redakciji obratila se D.P., koja je 22.05.2020. u Buzz radnji u Nišu kupila patike Air Max 95. Po rečima potrošača patike su posle 2 ipo meseca nošenja počele da se raspadaju. Priložene su nam i slike u mejlu koji smo dobili od potrošača.

Patike Air Max 95 – Slika 1 – Oštećenje na patikama
Patike Air Max 95 – Slika 2 – Oštećenje na patikama

Patike su poslate na reklamaciju 10.08.2020. i reklamacija je odbijena uz obrazloženje da je patika „neadekvatno korišćena i održavana„.
Po izveštaju Jugoinspekta patika je neadekvatno korišćena i održavana. Jugoinspekt se poziva na deklaraciju.

Odgovor Jugoinspekta na reklamaciju

Izveštaj je uradio Jugoinspekt koji pri dnu izveštaja navodi sledeće informacije “Stručno mišljenje ne daje akreditovano telo za ocenjivanje Jugoinspekt Beograd AD, niti je ono pod akreditacijom ATS-a(Akreditacionog tela Srbije). Rešenja i nalazi iz ovog dokumenta nisu obavezujući pri konačnom rešavanju spora između nalogodavca i kupca proizvoda”.

Odgovor Jugoinspekta glasi: Neadekvatno održavanje i korišćenje (namena i održavanje navedeni su na deklaraciji), uzrok oštećenja nije vezan za kvalitet obuće.

Isti odgovor je dobio drugi potrošač u tekstu:
https://reklamacija.rs/pozitivno-resena-reklamacija-na-kvalitet-obuce-sport-time-balkans/

Ono što je sporno i što je vidljivo jeste da se đon patike oštetio i da se materijal kruni. Jugoinspekt koristi isti obrazac koji navodi svim potrošačima. U navedenom slučaju nije navedeno na koji način je Jugoinspekt dokazao da je patika nepravilno korišćena i kako je to nepravilno održavana. Time je potrošač obmanut i naneta mu je finansijska šteta.

Smatramo da je trgovac Sport Vision oštetio potrošača i prekršio njegova prava u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kao i Zakonu o obligacionim odnosima time što uzima u obzir mišljenje neakreditovane laboratorije koja se odriče odgovornosti.

Dalju prijavu smo prosledili Udruženju potrošača Efektiva uz molbu da dalje pomognu potrošaču u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima jer je trgovac primenio nepoštenu trgovačku praksu.

U međuvremenu smo saznali da je Udruženje potrošača Efektiva pozvano u Ministarstvo trgovine po prijavi za zaštitu kolektivnog interesa protiv kompanije Sport Vision.

Izvor: Efektiva

Pozivamo potrošače da izbegavaju kupovinu obuće u Sport Vision i Buzz radnjama zbog nepoštene trgovačke prakse.

Portal Potrošač
Foto: Pexels, Potrošač

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights