Nepoštena trgovačka praksa – Obuća Africa

Nepoštena trgovačka praksa - Prodavnica obuće Africa

Foto: Pexels

Našoj redakciji obratila se gospođa Tamara M. (prezime je sakriveno zbog zaštite podataka o ličnosti) iz Beograda zbog nepoštene poslovne prakse od strane prodavnice obuće Africa.

Potrošač je kupio patike u radnji u tržnom centru Merkator na Novom Beogradu. Datum kupovine je 24.08.2019., a datum reklamacije 27.10.2019. godine tj. nakon dva meseca od datuma kupovine.

Foto: Reklamacioni list

U samoj reklamaciji je navedeno da se uložak odlepio i da ispada iz patike. Moramo da napomenemo da je trgovac sam uneo napomenu u delu „Opis reklamacije“, što bi trebalo da radi kupac. Time trgovac ograničava samog kupca da iznese problem i da uloži reklamaciju. Takođe se krši direktno Zakon o zaštiti potrošača i stvara se mogućnost da trgovac unese opis reklamacije na način koji će naneti direktnu štetu samom potrošaču time što će biti odbijena. Svojim potpisom potrošač stoji iza reklamacije, što u ovom slučaju nije validno jer nije sam naveo o čemu se radi.

Foto: Slika proizvoda iz koga ispada uložak

Akreditovana laboratorija Profilab navela je da je proizvod „Tehnološki ispravan“ i da se takav „ispravan“ proizvod fiksira o trošku prodavca. Ovakvim šturim mišljenjem laboratorija je stala na stranu trgovca iz dva razloga:

  1. Nije priloženo stručno mišljenje i detaljan opis tehnologa koji je došao do zaključka da je proizvod ispravan. Mora se dokumentovati i dokazati zašto se smatra da je proizvod tehnološki ispravan. Kupcu ništa ne znače dve rečenice, bez propratne dokumentacije jer se takvo mišljenje uz pomoć sudskog veštaka može oboriti u sudskom sporu
  2. Da je proizvod tehnološki ispravan onda se isti ne bi odlepio, tj. uložak ne bi ispao iz svog ležišta već nakon dva meseca korišćenja. Time je laboratorija donela netačan tj. subjektivan zaključak da je neispravan proizvod ispravan, što nije tačno.

Fabrika koja je izradila patike je koristila loše materijale i kupcu je prodat proizvod sa greškom. Kupca ne treba da zanima zašto neko nije zalepio uložak ili zašto je koristio loš lepak. Trgovac je u obavezi da ispoštuje Zakon o zaštiti potrošača i da  na zahtev kupca vrati novac, a neka onda naknadno reši problem sa proizvođačem.

Takođe se postavlja pitanje kvaliteta lepka kojim se može zalepiti taj uložak. Ko garantuje kupcu da se opet neće ponoviti isti problem?

Sporno je i to što Zakon jasno propisuje prava potrošača, ali se to u praksi ne primenjuje. Trgovci, a posebno oni koji prodaju obuću samostalno tumače Zakon o zaštiti potrošača i takođe krše Zakon o obligacionim odnosima jer diskriminišu drugu stranu(kupca) time što donose odluke koje štete interesima druge strane. Defekt na proizvodu se pojavio u periodu kraćem od 6 meseci nakon datuma kupovine, tako da kupac ima puno pravo da dobije novac nazad.

Naša redakcija će napraviti crnu listu trgovaca koju će redovno ažurirati sa propratnim informacijama. Obaveštavaćemo udruženja potrošača, medije i Ministarstvo trgovine, kao i druge institucije. Prodavnica obuće Africa će biti prva na toj listi zbog nepoštovanja potrošača i kršenja Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovca smo obavestili da ćemo objaviti tekst o nepoštenoj trgovačkoj praksi, ali nažalost trgovac je u stanju da istraje u svom stavu koji nije objektivan ni tačan, samo da ne bi vratio novac potrošaču koji je u pravu.

Kupac nas je obavestio da je trgovac na kraju prihvatio da vrati novac i da prihvati reklamaciju.

Redakcija portala Potrošač

Informacije i slike su dobijene od potrošača koji je uložio žalbu trgovcu

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights