Kako se piše reklamacija?

Reklamacija se ulaže pisanim putem pružaocu usluge

Reklamacija se može uložiti lično u predstavništvu pružaoca usluge ili posredstvom pošte

Ukoliko se reklamacija ulaže pisanim putem ona može biti uložena na sledeće način:
1. Poštom na adresu primaoca usluge
2. Mejlom na zvaničnu email adresu primaoca usluge
3. Preko formulara za ulaganje reklamacije u poslovnici
4. Preko kontakt formulara na sajtu pružaoca usluge

Naš savet je da uvek kada je to moguće reklamaciju ulažete preko mejla. Na taj način je najlaške pratiti obradu same reklamacije i ukoliko je odgovor pružaoca usluge negativan, vrlo lako se može proslediti telu nadležnom za inspekcijski nadzor.

Ukoliko reklamaciju ulažete poštom obavezno šaljite koverat preporučeno da bi mogli da pratite prijem pošiljke i da dobijete povratnicu. Status vaše pošiljke možete pratiti preko sajta Pošte Srbije na sledećoj adresi .
U situaciji kada šaljete kurirskom službom proizvod na reklamaciju jako je bitno da isti dobro zapakujete, da zahtevate da se na ambalaži stavi nalepnica lomljivo i da na samoj otpremnici označite o kom proizvodu se radi za slučaj da kurirska služba ošteti dati proizvod. U toj situaciji trgovac nije odgovoran za nastanak oštećenja na proizvodu!

Kada ste u situaciji da reklamaciju ulažete na licu mesta i da popunjavate reklamacioni formular obavezno naznačite da li želite popravku, zamenu ili povraćaj novca. Napominjemo da je povraćaj novca moguć isključivo u roku od 6 meseci od datuma kupovine uređaja. Nakon tog perioda je moguće birati između zamene uređaja i popravke. Naš savet je da popravka proizvoda bude poslednja opcija. Do trgovca je da u periodu nakon 6 meseca odluči da li će vam vratiti novac. Takođe je bitno naznačiti da ukoliko je oštećenje neznatno trgovac može da odbije zamenu proizvoda.
Obavezno naznačite sve bitne detalje i sami dopišite željenu opciju ukoliko nije ponuđena na samom formularu. Takođe je potrebno proveriti popunjen reklamacioni formular pre nego što ga potpišete i predate radniku u poslovnici. U situacijama kada radnik preko računara popunjava reklamacioni formular i štampa isti pre nego što ga preda vama na potpisivanje, jako je bitno da insistirate da unese sve bitne činjenice kao i da PROČITATE I PROVERITE sve informacije pre potpisivanja. Dešava se da radnici upišu informacije koje vama ne idu u korist, a koje nisu ni bile vidljive na samom uređaju.

  • Možete nam se obratiti putem kontakt formulara, ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate nedoumicu vezano za ulaganje reklamacije
  • Ukoliko želite da podnesete žalbu nekom od potrošačkih udruženja to možete uraditi na sledećem linku
  • Ukoliko želite da se obratite tržišnoj inspekciji to možete uraditi preko sledećeg linka


Verified by MonsterInsights