Hotelski smeštaj u dinarima ili evrima?

Hotelski smeštaj u dinarima ili evrima?

Naša redakcija je želela da proveri da li hoteli na Zlatiboru i Kopaoniku prikazuju cene u dinarima u skladu sa Zakonom o trgovini (Član 35.).

Pretragom pojedinih sajtova smo zapazili da pojedini hoteli na svojim sajtovima prikazuju cene u evrima, tako da smo kontaktirali sektor Turističke inspekcije sa sedištem u Kraljevu.

Prenosimo njihov odgovor u celosti, kao i spisak nadziranih objekata.

U periodu od 25.-31.01.2020. godine izvršeni su inspekcijski nadzori hotela na Kopaoniku i Zlatiboru.

U inspekcijskom nadzoru većih hotela na Zlatiboru, u osam hotela, nije utvrđena povreda zakonskih normi u pogledu isticanja cena na recepciji i u sobama i iskazivanja tih cena u dinarima u objektima.

Na Kopaoniku je izvršen inspekcijski nadzor u sedam većih hotela i samo u jednom (hotel „Grand“), utvrđeno je da su cene u objektu na recepciji i u sobama iskazane u stranoj valuti (evro), s tim, da je za vreme trajanja terenskog nadzora nadzirani subjekt odmah izvršio ispravku, iskazao cene u dinarima i istakao ih na recepciji i u sobama., u šta se inspektor uverio na licu mesta.

Naplate usluga se vrše isključivo u dinarima.

U prilogu se nalazi tabelarni prikaz nadziranih objekata na Zlatiboru i Kopaoniku.

Odeljenje: Kraljevo
R. Br. Naziv objektaOpštinaDatum kontrole
1Apart-hotel „Jat apartmani“Raška, Kopaonik29.01.2020.
2Hotel „Club A“Raška, Kopaonik29.01.2020.
3Hotel „Kraljevi Čardaci“Raška, Kopaonik30.01.2020.
4Hotel „Grand“Raška, Kopaonik30.01.2020.
5Hotel „Gorski“Raška, Kopaonik30.01.2020.
6Hotel „Nebeske stolice“Raška, Kopaonik30.01.2020.
7Hotel „Putnik“Raška, Kopaonik30.01.2020.
Odeljenje: Kraljevo
R. Br. Naziv objektaOpštinaDatum kontrole
1Hotel „Olimp“Čajetina, Zlatibor25.01.2020.
2Hotel „Mona“Čajetina, Zlatibor25.01.2020.
3Hotel „Molika“Čajetina, Zlatibor25.01.2020.
4Hotel „Palisad“Čajetina, Zlatibor25.01.2020.
5Hotel „Zelenkada“Čajetina, Zlatibor25.01.2020.
6Hotel „Mons“Čajetina, Zlatibor26.01.2020.
7Hotel „Tornik“Čajetina, Zlatibor31.01.2020.
8Hotel „Šišmir“Čajetina, Zlatibor31.01.2020.

Naša redakcija je na osnovu spiska još jednom proverila sajtove većine hotela i utvrdila je da tri objekta na svojim sajtovima i dalje prikazuju cene u evrima, što je nekih 20%. To su hoteli „Mona“ na Zlatiboru, kao i hoteli „Grand“i „Gorski“ na Kopaoniku.

U prilogu su i slike sa njihovih sajtova.

Hotel „Mona“ Zlatibor

Hotel „Gorski“ Kopaonik

Hotel „Grand“ Kopaonik

Možemo da zaključimo da većina objekata poštuje zakon i da cene za domaće turiste prikazuju i naplaćuju u dinarima. Pozivamo Sektor turističke inspekcije da uputi ova tri preostala objekta, da svoje cene na sajtovima prikazuje u dinarima za domaće turiste.

Izvor: Sektor turističke inspekcije, odeljenje Kraljevo
Podaci su dobijeni u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights