Gigatron i Nepo System – Nepoštena trgovačka praksa – neovlašćeni servis tehnike

Gigatron-nepostena-trgovacka-praksa-Nepo-system-neovlasceni-servis-tehnike

Portal Potrošač je uputio pitanje Gigatronu vezano za spisak ovlašćenih servisa tehnike. Takođe se i Udruženje potrošača Efektiva pozabavilo navedenom tematikom. U tekstu je detaljno opisana nepoštena trgovačka praksa. Svi potrošači se upućuju da ukoliko imaju problem sa odbijenim reklamacijama da se obrate sektoru Tržišne inspekcije na email trzisna.beograd@mtt.gov.rs. Na sledećem linku možete pronaći detaljan spisak email adresa u skladu sa mestom prebivališta da bi brže dobili odgovor na svoju žalbu.

Napominjemo da je Ministarstvo trgovine podeljeno na dva različita Ministarstva! U slučaju da ne dobijete potvrdu sektora Tržišne inspekcije da je žalba primljena, žalbu uputite na email kabinet@must.gov.

Gigatronu je upućeno sledeće pitanje na koje nismo dobili odgovor:


Poštovani,

na sajtu kompanije Gigatron nije moguće pronaći spisak ovlašćenih servisa za vaše potrošače. Pominje se vaš servisni centar, ali nemate nigde spisak ovlašćenih servisa za svaki brend pojedinačno. Gde na vašem sajtu potrošači mogu pronaći navedenu informaciju?

Na sajtu Gigatrona nije naveden spisak ovlašćenih servisa.

Kompanija Gigatron koristi outsourcing uslugu od strane kompanije Nepo System. U pitanju je spoljni saradnik koji u ime kompanije Gigatron prima reklamacije i odgovara na iste. Ne bi bilo sporno da se proizvod odmah upućuje ovlašćenom servisu na proveru. To se može dogoditi ukoliko trgovac nema potrebne resurse da vrši obradu reklamacija i da koristi uslugu spoljnog saradnika da administrira prijave reklamacije. Navedeno je primenjivo samo u slučaju da se vrši administrativna obrada! Glavni problem je u tome što Nepo System u ime Gigatron obaveštava potrošače da je izvršena provera reklamiranog proizvoda i odbija reklamacije u ime trgovca, a da pritom reklamirani proizvod nije ni poslat ovlašćenom servisu na dijagnostiku. Time se potrošači dovode u zabludu da je reklamirani proizvod i proveren u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ali i standardima koje su propisali uvoznici, a koje sprovode ovlašćeni servisi. Zato su i ovlašćeni od strane brenda i uvoznika jer dokazuju da je proizvod prošao proveru. Davanjem obmanjućih izjava o „izvršenoj proveri“ kompanija Gigatron i Nepo System obmanjuju potrošače što potpada pod nepoštenu trgovačku praksu. Takvom praksom kompanija Gigatron štedi na troškovima zamene proizvoda, popravke ili povraćaja novca. Nemoguće je da su svi prodati proizvodi bez greške.

Sporno je i to što Ministarstvo unutrašnje i spoljašnje trgovine nije pokrenulo postupak protiv kompanije Gigatron jer obmanjuje potrošače. Kompanija Gigatron takođe nema objavljen spisak ovlašćenih servisa, čime obmanjuje potrošače. Bilo bi vrlo korisno da Ministarstvo trgovine ima link sa spiskom ovlašćenih servisa tehnike čime bi se preventivno sprečila bilo kakva obmanjivačka politika od strane prodavaca tehnike. Nadamo se da će Ministarstvo reagovati i da će što pre pokrenuti postupak protiv Gigatrona.

U prilogu je slika sa spiskom brendova i kategorija proizvoda za koje je kompanija Nepo System ovlašćena. Slika je preuzeta sa sajta Tehnomanije.

Izvor: Tehnomanija

Takođe je sporno u čitavoj situaciji jer je NOPS kao krovna organizacija za zaštitu potrošača dodelila sertifikat kompaniji Gigatron za fer odnos prema potrošačima. Takav sertifikat je sporan iz dva razloga:
1. Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak i kaznila Gigatron zbog dogovaranja cena tehnike i sklapanja restriktivnog sporazuma. Time nije postojala konkurencija na tržištu tehnike.
2. Kompanija Gigatron preko kompanije Nepo System vrši nepoštenu trgovačku praksu i obmanjuje potrošače da vrši servis reklamiranih proizvoda, iako isti ni ne dospevaju kod ovlašćenih servisera.

Time je NOPS bio u sukobu interesa i dodelio je sertifikat kompaniji koja sprovodi nepoštenu trgovačku praksu. Takav sertifikat je ništavan i samo dovodi potrošače u zabludu.

Upozoravamo potrošače da obrate pažnju pri ulaganju reklamacije u prodavnicama Gigatrona i da unesu pisanu izjavu da se proizvod pošalje ovlašćenom servisu i da dobiju odgovor od ovlašćenog servisa. Treba zahtevati da se navedena rečenica unese pre potpisivanja zahteva za reklamaciju.

U slučaju spornog odgovora na reklamaciju od strane Gigatrona treba postupiti po upustvu sa početka teksta i obratiti se odeljenju Tržišne inspekcije.

Tekst smo objavili jer dobijamo sve više žalbi potrošača koji uviđaju da ih Gigatron obmanjuje i da se bavi nepoštenom trgovačkom praksom.

Portal Potrošač
Foto: Pexels
Izvor: Efektiva, Tehnomanija, Nepo System, Gigatron.


Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights