EU – Rigorozne kazne za prevare sa hranom

EU - Rigorozne kazne za prevare sa hranom

Borzan: EU strože kažnjava kriminal i prevare  s hranom, Hrvatsku to ne zanima

Za razliku od većine građana EU, stanovnici Hrvatske od 14. decembra 2019. neće uživati veći nivo sigurnosti hrane jer Republika Hrvatska nije poštovala rok i omogućila primenu nove evropske regulative o službenim kontrolama u proizvodnji i prodaji hrane.

„Doneli smo nova pravila kako bi se na najmanji mogući nivo smanjio broj trovanja hranom i slične situacije, kako bi se kriminalne radnje u tom sektoru strože kažnjavale. Stiče se utisak da to kod nas nije problem jer hrvatski propisi još nisu usklađeni s regulativom, nije usvojen novi zakon. Vlada je imala dve godine da to učini i nije dobro što ćemo predsedanje s EU započeti na ovaj način,“ kazala je Biljana Borzan, potpredsednica eurosocijalista, kao i članica parlamentarnih odbora za sigurnost hrane i zaštitu potrošača.

Nova EU regulativa o službenim kontrolama, na evropskom nivou uspostavlja jednostavan, integrisan i delotvoran sastav kontrole sigurnosti hrane te strože veterinarske i fitosanitarne standarde. Evropska komisija dobija šira ovlašćenja da, u slučaju kada država članica ne može da garantuje sigurnost hrane proizvedene na svojoj teritoriji, zaustavi prodaju i transport rizične hrane iz te zemlje. 

Kažnjavanje prevara s hranom je značajno pooštreno novim propisima. Primenom regulative EU obvezuje države članice da prevare s hranom finansijski kažnjavaju najmanje u visini nelegalno stečenog profita ili procentualno od ukupnog profita.

“Kazne moraju biti odvraćajuće da se izbegnu situacije u kojima je maksimalna zakonska kazna za prevare s hranom manja od zarade ostvarene prevarom. Bilo je slučajeva u kojima se pokvarenim trgovcima isplatilo da varaju potrošače jer je nelegalna zarada bila višestruko veća od kazni. S obzirom na ležeran stav vlade, čini se da u Hrvatskoj nema kriminala i pravara s hranom, zaključila je hrvatska eurozastupnica.  

  • Puni naziv – Regulativa EU 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Izvor: Kancelarija Biljane Borzan, Evropski parlament
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights