Dve vrste mesa, a jedna mašina za mlevenje

Dve vrste mesa, a jedna mašina za mlevenje

Redakcija portala Potrošač želela je da proveri proceduru i pravilnik vezan za mlevenje mesa jer smo zapazili da se u supermarketima koristi ista mašina za mlevenje svinjskog i junećeg mesa.

S obzirom da se koristi ista mašina javljaju se dva problema:

  1. Cena junećeg mesa po kilogramu je znatno viša od cene svinjskog po kilogramu. Stoga smatramo da potrošač može biti oštećen kada se na istoj mašini melje svinjsko i juneće meso. Sam potrošač ne može biti siguran da li je 100% samleveno meso koje je izabrao (juneće/svinjsko) ili je delimično samleveno meso drugog tipa koje potrošač nije zahtevao. Potrošač koji kupuje isključivo juneće meso može biti oštećen ukoliko mesar samelje svinjsko meso od prethodne porudžbine ili ukoliko ostane deo svinjskog mesa u samoj mašini. Time ne postoji garancija da će potrošač dobiti ono što mu je naplaćeno čime biva doveden u zabludu.
  2. Drugi problem koji se javlja jeste ukoliko na primer potrošač ne konzumira svinjsko meso iz religijskog ili nekog drugog razloga. Time potrošači koji ne konzumiraju svinjsko meso dobijaju samleveno meso iz iste mašine za mlevenje mesa čime takođe bivaju dovedeni u zabludu. Nema stopostotne garancije da se u samlevenom proizvodu neće naći svinjsko meso.

Poslali smo pitanja Ministarstvu poljoprivrede, kao i Ministarstvu trgovine i dobili smo odgovor od Ministarstva poljoprivrede.

Odgovor prenosimo u celosti:

Poštovani,

Povodom pitanja koje ste elektronski dostavili Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, a koje se tiče procedura vezanih za mlevenje mesa u trgovinskim objektima, sa stanovišta delokruga nadležnosti ovog ministarstva, obaveštavamo vas o sledećem:
Subjekti u poslovanju hranom, u koje spadaju i maloprodajni trgovinski lanci, u obavezi su da sprovode dobru higijensku i proizvođačku praksu, koja se odnosi i na adekvatno rukovanje hranom.

Propisi koji regulišu opštu i posebnu higijenu hrane, ne zabranjuju aktivnosti koje se, pored ostalog, odnose i na manipulaciju (sečenje, mlevenje, skladištenje) različitim vrstama mesa u istom prostoru i na istoj mašini, ako se između ovakvih postupaka prostor i oprema/mašina adekvatno čiste i/ili peru.

Ako operater sprovodi pomenute procedure na propisan način, potrošač neće biti obmanut u smislu „dodavanja“ mesa niže cene (svinjskog) u meso više cene (junećeg).

Takođe, potrošač ima pravo da zahteva od operatera da se mašina adekvatno isprazni na licu mesta, pre pružanja usluge mlevenja bilo koje vrste mesa.

Obaveza striktnog razdvajanja mesa ili delovanja mesa svinja od junećeg mesa, iz religijskih razloga, obavezna je samo za subjekte koji imaju uvedene standarde za HALAL ili KOŠER.

Postavlja se pitanje da li su potrošači uopšte upoznati sa zakonskom regulativom i time da imaju pravo da zahtevaju adekvatno „pražnjenje mašine“? U slučaju da se mesar tj. lice koje vrši mlevenje mesa ne drži striktno procedure onda potrošač biva obmanut.
Zašto bi potrošač bio u obavezi da provera da li se mesar striktno pridržava procedure? Sam oblik mašine je takav da potrošač ne može da ima uvid u to da je pri vrhu mašine ostavljeno parče mesa od prethodnog mlevenja ili drugi tip mesa.
U slučaju kada trgovac ima dve odvojene mašine potrošač može biti siguran da je samlevena ona vrsta mesa koju je izabrao i koju plaća po određenoj ceni.
Verujemo da nema potrebe da objekat uvodi HALAL standard, već je dovoljno da samo nabavi dodatnu mašinu za mlevenje mesa.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights