Direktorat civilnog vazduhoplovstva

Za putnike koji imaju problem sa avio kompanijama nadležnost se deli između:
1) Direktorata civilnog vazduhoplovstva
2) Potrošačkih udruženja

1) Prigovori koji su u nadležnosti Direktorata civilnog vazduhoplovstva
Putnici koji smatraju da imaju pravo na reklamaciju avio-prevoziocu u slučaju:

 • uskraćivanja ukrcavanja,
 • smeštaja u nižu klasu,
 • otkazivanja leta i
 • kašnjenja leta,

prvo podnose reklamaciju u pisanom obliku avio-prevoziocu koji je obavio ili je trebalo da obavi let i to najkasnije u roku od 90 dana od dana kad je let obavljen ili kad je trebalo da se obavi.

Spisak avio kompanija i kontakt podaci

Reklamacija se podnosi na ovom obrascu. Molimo da sačuvate primerak obrasca radi svoje evidencije.
* prigovor uključuje samo letove koje avio-prevozilac obavlja sa aerodroma u RS i na letove koje avio-prevozilac sa sedištem u ECAA području obavlja iz treće države za aerodrome u RS

Ako avio-prevozilac ne odgovori na reklamaciju u roku od 60 dana od dana dostave kompletne dokumentacije neophodne za reklamaciju, odnosno ako ne udovolji reklamaciji, putnik ima pravo da dostavi reklamaciju na ovom obrascu ili da dostavi kopiju obrasca koji je poslao avio-prevoziocu, Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Obrazac se dostavlja
Poštom na adresu:
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
Odeljenje za reklamacije putnika
Skadarska 23
11000 Beograd
Mejlom na adresu:reklamacijeputnika@cad.gov.rs

 • Ako se slučaj dogodio na aerodromu poletanja koji se nalazi van ESAA područja (zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja), možete da se obratite vazduhoplovnim vlastima države odredišta.
 • Ovaj obrazac se koristi isključivo za reklamaciju u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, smeštaja u nižu klasu, otkazivanja leta i kašnjenja leta.

2) Prigovori koji su u nadležnosti potrošačkih udruženja

 • oštećen prtljag
 • izgubljen prtljag
 • izmene u redu letenja koje su nastale 14 dana pre datuma putovanja i
 • izdavanje karata

  1) Ukoliko vam se desi da je prtljag oštećen ili izgubljen potrebno je da odmah uložite žalbu na aerodromu i da sa tom potvrdom uložite dalju žalbu prevozniku!
  Link za praćenje statusa izgubljenog prtljaga – Izvor: Beogradski aerodrom

  2) Kada dobijete potvrdu na aerodromu, žalbu podnosite pisanim putem avio prevozniku. Naš savet je da žalbu pošaljete mejlom
  Spisak avio kompanija i kontakt podaci

  3) Ukoliko avio prevoznik ne odgovori na prigovor ili niste zadovoljni prigovorom možete se obratiti jednom od registrovanih udruženja potrošača radi daljeg ostvarivanja prava.
  Sajt Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine za podnošenje prigovora jednom od registrovanih potrošačkih udruženja

Na sajtu Beogradskog aerodroma možete pronaći email adresu avio prevoznika
Avio kompanije – Aerodrom Beograd
Naš savet je da se avio prevozniku obratite mejlom da bi imali dokaz koji posle lako možete da prosledite nekom od potrošačkih udruženja

Izvor: Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

* Na osnovu prethodnog iskustva se dešavalo da avio kompanije pored očiglednog kršenja prava putnika isplate nadoknadu nakon što se putnik obrati Direktoratu i medijima. Naš savet je da se obratite kompaniji, a nakon toga potrošačkom udruženju. Ukoliko i onda prevoznik odbije da isplatu nadoknadu za očiglednu pretrpljenu štetu slobodno se možete obratiti i nekoj od potrošačkih redakcija u medijima. Time će avio kompanije razmisliti da li će u budućnosti raditi na štetu potrošača i izbegavati nadoknadu štete.


Verified by MonsterInsights