DinaCard beskontaktno plaćanje u 2024. godini

Dina kartica uvodi beskonstaktno placanje

Zapazili smo vest vezano za uvođenje beskontaktnog plaćanja sa Dina karticom na sajtu DinaCard.

Uvođenje beskontaktne tehnologije u sistemu DinaCard

Narodna banka Srbije obaveštava građane da neprekidno sprovodi aktivnosti usmerene ka unapređenju funkcionalnosti nacionalne Dina kartice. Najnovije unapređenje nacionalne Dina kartice u skladu je sa aktuelnim trendovima u oblasti platnih kartica – Narodna banka Srbije najavljuje uvođenje beskontaktne tehnologije u sistemu DinaCard.

U skladu s planiranim aktivnostima, do 31. marta 2024. godine, banke prihvatioci će omogućiti prihvatanje beskontaktne Dina kartice na celokupnoj mreži DinaCard, dok će od 1. juna 2024. godine sve banke izdavaoci početi da izdaju beskontaktne Dina kartice.

Beskontaktna plaćanja su postala realnost i na našem tržištu i sve češći su izbor korisnika. Jednostavnost beskontaktnog plaćanja ogleda se u tome što prilikom plaćanja korisnik karticu samo prinosi terminalu bez unošenja PIN-a. Sa aspekta bezbednosti važno je imati u vidu da Dina beskontaktne kartice omogućavaju plaćanje na prodajnom mestu bez unosa PIN-a za transakcije do 6.000 dinara, dok će za veće iznose biti neophodan unos PIN-a na POS terminalu.

Obratili smo se i Narodnoj banci Srbije i dobili smo dodatno objašnjenje.

U vezi sa uvođenjem beskontaktnog plaćanja u DinaCard sistem, o čemu je Narodna banka Srbije izdala saopštenje početkom oktobra ove godine, nakon što je Narodna banka Srbije omogućila beskontaktnu tehnologiju u DinaCard sistemu, dodatno vas obaveštavamo da su kod banaka i procesora aktivnosti na omogućavanju beskontaktnih plaćanja DinaCard karticama uveliko u toku, kako na strani izdavanja kartica korisnicima bankarskih usluga, tako i na omogućavanju beskontaktnog prihvatanja tih kartica na prodajnim mestima – prodavnicama. Beskontaktna funkcionalnost je razvijena u DinaCard sistemu samostalno od strane Narodne banke Srbije, za DinaCard kartice koje su namenjene isključivo korišćenju u zemlji (tzv. single DinaCard kartice), nezavisno od druga dva globalna kartična sistema sa kojima Narodna banka Srbije sarađuje i sa kojima se izdaju zajedničke (cobrand) kartice – kompanije Discover Financial Services i kineskog nacionalnog kartičnog sistema UnionPay, dok su DinaCard kartice koje se izdaju u saradnji sa UnionPay sistemom (DinaCard-UnionPay kartice) takođe beskontaktne, pa se na ovaj način, praktično, na tržištu već nalaze prve DinaCard kartice koje imaju beskontaktnu funkcionalnost.
U skladu sa planovima i pravilima DinaCard sistema, sve banke koje obavljaju poslove prihvatanja DinaCard kartica na prodajnim mestima su u obavezi da omoguće beskontaktno prihvatanje na svojim POS terminalima u zemlji do kraja marta 2024. godine, kao i da sve banke izdavaoci započnu sa izdavanjem beskontaktnih DinaCard kartica od početka juna 2024. godine.

Što se tiče saradnje sa internacionalnim kartičnim sistemima, prihvatanje UnionPay kartica (koje su izdate u Kini i koje koriste turisti koji posete našu zemlju), koje je bilo predviđeno za prvu fazu saradnje Narodne banke Srbije sa kineskim kartičnim sistemom, omogućeno je već na 85% bankomata i na 73% POS terminala u Srbiji. S druge strane, izdavanje zajedničke DinaCard-UnionPay kartice od strane srpskih banaka je takođe u toku, a upravo ovih dana je jedna od banaka u Srbiji otpočela sa izdavanjem tih kartica svojim korisnicima.
Kroz saradnju Narodne banke Srbije sa kompanijom Discover Financial Services omogućeno je bankama u Srbiji da izdaju zajedničke DinaCard-Discover kartice, a saradnja se proširuje i na prihvatanje kartica ovog sistema u Republici Srbiji (NBS | Prikaz vesti (nbs.rs)).
Narodna banka Srbije je direktnim povezivanjem DinaCard sistema sa globalnim sistemima UnionPay i Discover omogućila bankama da na jednostavan način, bez visokih troškova, omoguće prihvatanje UnionPay i Discover kartica na svojim prihvatnim mestima (prodajnim mestima i bankomatima), kao i da izdaju DinaCard kartice koje se mogu koristiti i u inostranstvu. Za korisnike kartice troškovi korišćenja kartice u zemlji isti su kao i kod DinaCard kartice koja nema internacionalnu funkcionalnost.

Značajno je istaći da su na tržištu u Srbiji najniži troškovi za sve učesnike u sistemu prisutni upravo u nacionalnom kartičnom sistemu DinaCard – trošak po transakciji koji banke (izdavaoci i prihvatioci) plaćaju nacionalnom kartičnom sistemu višestruko je niži od troškova koje učesnici u kartičnim plaćanjima plaćaju ka internacionalnim kartičnim sistemima koji posluju na domaćem tržištu.

Statistika o platnim karticama – o broju i aktivnosti svih platnih kartica izdatih u Republici Srbiji, o njihovom korišćenju u zemlji i inostranstvu, dostupna je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije. Što se tiče korišćenja u inostranstvu, godinama unazad se učešće plaćanja u inostranstvu u ukupnom broju transakcija kreće na nivou od 3-4%, a učešće u vrednosti transakcija na nivou od oko 5%. Činjenica da se preko 95% transakcija platnim karticama obavlja u zemlji, govori o značaju nacionalne platne kartice za domaće tržište.

Izvor: NBS, DinaCard platni sistem
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights