Apoteka Sunce i Apoteka Živanović prikupljaju stare lekove i medicinska sredstva, kao i sa isteklim rokom trajanja.

Zakon o upravljanju otpadom

Portal Potrošač obratio se više puta Ministarstvu za zaštitu životne sredine vezano za preuzimanje starih lekova sa isteklim rokom trajanja, a sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Nakon više urgencija Ministarstvo nam nije dostavilo odgovor. Tako da smo se zvaničnim putem obratili Inspekciji za zaštitu životne sredine jer većina apoteka nije dostavila odgovor na naša pitanja.

Postavili smo sledeća pitanja apotekarskim ustanovama:
1. Da li vaše apotekarske ustanove tj. apoteke na vidnom mestu ističu informaciju o preuzimanju medicinskog otpada?
2. Da li navodite koji tip otpada preuzimate od potrošača? 
3. Da li na vidnom mestu imate postavljene kutije za preuzimanje otpada  ili preuzet otpad od potrošača odlažete u posebnu kutiju koja nije na vidnom mestu? 
4. Da li vodite evidenciju vezano za odlaganje medicinskog otpada? 

Samo nam dve apotekarske ustanove dostavile odgovore na pitanja, a to su Apoteka Živanović i Apoteka Sunce. BENU ustanove su htele da odgovore usmeno, ali smo ipak insistirali zbog potrošača da to bude pismenim putem, da bi obavestili potrošače gde i na koji način mogu vratiti lekove i medicinska sredstva koje ne koriste, ili kojima je istekao rok trajanja.

Odgovor Apoteke Živanović

Mi imamo 3 apoteke, i sakupljanje medicinskog otpada smo organizovali u našoj apoteci u Žarkovu. Kanta za odlaganje otpada je prednjem delu apoteke i pacijenti mogu doneti lekove isteklog roka ili lekove koji jesu u roku ali se više ne koriste zbog promene terapije. Apoteka vodi evidenciju otpada, predajemo ga na uništavanje i rukujemo sa njim onako kako to DAP propisuje.

Odgovor Apoteke Sunce

1. Da li vaše apotekarske ustanove tj. apoteke na vidnom mestu ističu informaciju o preuzimanju medicinskog otpada? – Da, na oblasnoj tabi u svakoj apoteci postoji obaveštenje u kojim našim apotekama se vrši preuzimanje farmaceutskog otpada
2. Da li navodite koji tip otpada preuzimate od potrošača? – lekove i medicinska sredstva
3. Da li na vidnom mestu imate postavljene kutije za preuzimanje otpada  ili preuzet otpad od potrošača odlažete u posebnu kutiju koja nije na vidnom mestu? – Da, u apotekama u kojima se vrši preuzimanje otpada nalaze se na vidnom mestu crveni kontejneri
4. Da li vodite evidenciju vezano za odlaganje medicinskog otpada? – Da, otpad se prvo evidentira, pravilno pakuje, šalje zahtev firmi za preuzimanje otpada i oni ga preuzimaju i nose na uništenje

Odgovor nam nisu dostavile sledeće apotekarske ustanove:
Lilly, GalenPharm, Apoteka Laurus, Markfarm, Srbotrade, Benu, Apoteka Beograd, Dr Max, Apoteka Janković, Phoenix Pharma, Apoteka Ivančić, Apoteka Kršenković. 

Portal Potrošač
Foto: Pexels
Izvor: Zakon o upravljanju otpadom, Zvaničan odgovor Apoteka Sunce i Živanović.

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights